FARSA,FALS,ABUZ,CORUPTIE SAU DRAMA?

https://i2.wp.com/blog.mysport.ro/doctorul/files/2008/12/tb_240_369292_0807_coruptie.jpg?resize=186%2C107

Pe Newsletter-ul apoi pe site-ul oficial al Consiliului de Mediere www.cmediere.ro a apărut în seara zilei de 13, respectiv 14.10.2009 acest anunţ greu de calificat pentru majoritatea mediatorilor din România, din mai multe motive:

– primul ar fi de legalitate: putea un ministru sau un înlocuitor al acestuia (de ce, dacă a fost prezent în minister ÅŸi la parlament în această zi?) să mai semneze ÅŸi să emită un ordin ca act administrativ de importanţă deosebită pentru validarea membrilor unei autorităţi naÅ£ionale de reglementare, autorizare ÅŸi control, în condiÅ£iile aprobării moÅ£iunii de cenzură care a determinat demiterea guvernului?

– al doilea este de moralitate: dacă nu a făcut validarea membrilor noului consiliu ales la 23 mai timp de 4 luni ÅŸi jumătate de la solicitare mai era cazul să o facă acum, repetăm, în ziua căderii guvernului?

– al treilea este administrativ: atâta timp cât există niÅŸte litigii constând în contestaÅ£ii adresate ministrului asupra corectitudinii procedurii electorale aplicate de membrii fostului consiliu, din care o parte realeÅŸi, de ce s-a aprobat validarea dacă nu s-a efectuat nici o verificare potrivit O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluÅ£ionare a petiÅ£iilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 ÅŸi nu s-a dat nici un răspuns petiÅ£ionarilor, mai mult s-a refuzat orice audienÅ£e la ministru?

– al patrulea este juridic: există mai multe procese pe rol în contencios administrativ având ca obiect contestarea invalidării unor candidaÅ£i la alegeri ÅŸi mai multe plângeri penale privind abuzul în serviciu al unor membri ai fostului consiliu;

– al cincilea este deontologic: tocmai comunicatul ministerului justiÅ£iei invocă cinic ÅŸi demagogic motive pentru validare de care nu s-a interesat în ultimii 2 ani, nici măcar sub presiunea emiterii raportului de Å£ară pe justiÅ£ie al C.E. ori pentru executarea unor obligaÅ£ii decurgând din angajamentele asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, nici pentru aplicarea Directivei nr. 2008/52/CE a Parlamentului European ÅŸi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la medierea în cauzele civile ÅŸi comerciale, nici în cadrul Planului de acÅ£iune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar, nici pentru degrevarea activităţii instanÅ£elor de judecată, nici pentru reducerea cheltuielilor administrative, nici la protestul magistraÅ£ilor din luna septembrie care a paralizat justiÅ£ia, inclusiv din cauza aglomerării instanÅ£elor cu dosare.

De ce până acum aceste motive privind funcţionarea medierii nu au interesat ministerul şi tocmai acum le invocă drept expunere de motive pentru o măsură ilegală, singura de-altfel în domeniu în ultimii 3 ani, după ce a căzut guvernul, incluzând ministerul justiţiei, corigent la toate aceste obiective şi rezultate?

Modul şi data în care a apărut ordinul de validare a membrilor Consiliului de mediere, în ziua demiterii guvernului, după 4 luni şi jumătate de aşteptare şi după ce unii înalţi funcţionari au exprimat opinii liniştitoare că se refuză validarea iar comunicarea se va face la o întrunire a mediatorilor, ne lasă perplecşi, ne face să credem că ordinul a fost dat la semnat şi publicare de vreun acolit al membrilor reclamaţi ai consiliului, cu păcălirea sau ocolirea d-lui ministru, lucru de necrezut într-un stat de drept şi tocmai la ministerul justiţiei.

Vor urma anchete şi contestarea în instanţă, după ce se va cere ministrului Predoiu anularea ordinului.

Nota:Acest mesaj a fost trimis azi 14.10.2009 la MJLC-Relatii Publice,de catre un grup de mediatori,care si-au propus sesizarea tuturor forurilor nationale si Europene in cazul in care MJLC nu revoca ordinul de validare al CdM