Expertiză britanică în afaceri pentru 960 de întreprinzători români, în perioada 2011-2013

Experţi români şi traineri britanici vor instrui şi consilia gratuit în domeniul antreprenoriatului întreprinzători locali. Aceştia pot fi persoane care fie doresc să iniţeze o afacere, fie conduc deja una. Celor mai buni dintre absolvenţii cursurilor li se va acorda finanţarea şi asistenţa necesare înfiinţării unei firme.

Institutul Român de Cercetări Economico – Sociale ÅŸi Sondaje (IRECSON),  în parteneriat cu furnizorul britanic de servicii de consultanţă MSK Global Training derulează în perioada decembrie 2010 – noiembrie 2013 programul „Dezvoltarea competenÅ£elor antreprenoriale prin transfer transnaÅ£ional de bune practici ÅŸi formare profesională a întreprinzătorilor din România“. Lansarea oficială a proiectului a avut loc la BucureÅŸti, în luna martie a.c., în cadrul evenimentului „Antreprenor  în vremuri de criză cu know-how britanic”.

Proiectul se adresează persoanelor care doresc să înceapă o activitate independentă sau să iniţieze o afacere, indiferent de statutul lor actual (angajaţi, şomeri, studenţi), precum şi  întreprinzătorilor privaţi care urmăresc să îşi îmbunătăţească competenţele antreprenoriale şi manageriale în vederea adaptării cu succes şi costuri minime la transformările impuse mediului de afaceri autohton de criza economico-financiară.

Pe parcursul celor trei ani de derulare a proiectului, o reţea formată din 64 de experţi multiplicatori în domeniul antreprenoriatului va contribui la dezvoltarea competenţelor manageriale ale unui număr de minim 960 de întreprinzători, prin programe de specializare adaptate publicului ţintă, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale ţării. Vor fi organizate seminarii destinate promovării culturii antreprenoriale şi oportunităţilor de dezvoltare a afacerilor, iar experţii  din cadrul programului vor furniza peste 672 de ore de consiliere şi asistenţă persoanelor cu spirit antreprenorial care doresc să dezvolte idei de business. Ca recunoaştere a valorii initiativelor antreprenoriale dezvoltate prin intermediul proiectului de către participanţii la programele de formare, cele mai bune planuri de afaceri vor fi premiate prin sprijinul financiar şi de consultanţă acordat unui număr de minim 240 de absolvenţi (25% din totalul participanţilor) în vederea înfiinţării unei afaceri. 

Accesul cursanţilor la programele de formare din cadrul proiectului este gratuit.

Experienţa şi expertiza britanică în domeniul afacerilor, aduse în cadrul proiectului de furnizorul internaţional de servicii de consultanţă MSK Global Training se pliază pe nevoile pe termen mediu şi lung ale întreprinzătorilor şi managerilor români în căutare de soluţii viabile şi durabile de business, Marea Britanie fiind una dintre economiile europene în care sectorul privat a continuat să se dezvolte şi pe timp de criză. Conform datelor oficiale, în plină perioadă de recesiune economică a avut loc o creştere de 1,1%, an la an, a numărului de întreprinderi mici şi mijlocii, concomitent cu o majorare a cifrei de afaceri de 5,8% (http://stats.bis.gov.uk/ed/sme). Aşadar,  criza economică, privită ca oportunitate de reuşită şi câştig pe termen mediu şi lung, poate fi un moment prielnic demarării şi consolidării afacerilor mici şi mijlocii, a căror libertate de manevră pe piaţă creşte ca urmare a dificultăţilor de adaptare la schimbare întâmpinate de companiile mari.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3  „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.  Valoarea totală a proiectului este de 19.184.569 lei, din care 16.445.668 lei reprezintă  finanţare nerambursabilă din Fondul Social European. Website proiect www.antreprenor-pascupas.ro.

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare:

Ioana Speteanu

Expert PR ÅŸi Comunicare

021 313 20 92 / 021 313 22 77

ioana.speteanu@irecson.ro