Expert Accesare Fonduri Structurale ÅŸi de Coeziune Europene

Cursul nostru are un pronunţat caracter aplicabil, cu exemple practice din diferite situaţii, diferite studii de caz, o analiză echilibrată a oportunităţilor şi ameninţărilor în procesul de accesare a fondurilor structurale şi de coeziune. Cu noi veţi învăţa să identificaţi riscurile şi oportunităţile accesării finanţărilor, dar şi a implementării proiectelor.
Scopul intervenţiei UE în România
Prezentarea şi înţelegerea Programelor Operaţionale
Tipuri de proiecte
Fonduri structurale: principiile şi cadrul de intervenţie a Fondului European Regional de Dezvoltare şi a Fondului Social European
Programele Operationale Sectoriale (POS)
• POS Cresterea Competitivitatii Economice
• POS Resurse Umane
• POS Transport
• POS Mediu
Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică
Programul OperaÅ£ional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – PODCA
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală –PNDR
Alte finanţări
Ciclul de viaţă al proiectelor europene (PCM)
Stabilirea eligibilităţii ideii de proiect: aplicant, parteneri, grup ţintă, activităţi, cheltuieli
Managementul riscurilor
Stabilirea parteneriatelor
Elaborarea proiectului
Construirea bugetului
Implementarea proiectului
Trainer: Daniela Vlăsceanu
Consultant şi formator cu experienţă de peste 16 ani în derularea proiectelor cu finanţare europeană.