Eveniment ACCES PE PIAÅ¢A MUNCII în cadrul proiectului POSRU 97/6.3/S/58571 “Performanţă în carieră ÅŸi în afaceri pentru femei”

 

 

Data 17 februarie 2012

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6

Domeniul Major de Intervenţie 6.3.

Titlul proiectului: Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei

Contract nr: POSDRU 97/6.3/S/58571

Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în calitate de Beneficiar anunţă organizarea Evenimentului ACCES PE PIAŢA MUNCII în cadrul proiectului „Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” iar obiectivul său general îl reprezintă formarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru femei în vederea dezvoltării carierei sau pentru iniţierea unei afaceri.

Scopul acestui eveniment este acela de a permite accesul mai rapid al femeilor din grupul ţintă pe piaţa muncii în vederea dezvoltării carierei.

La eveniment pot participa reprezentanţi ai firmelor de recrutare personal interesate şi un număr de 100 de persoane din grupul ţintă al proiectului. Persoanele din grupul ţintă au vârste cuprinse între 18 şi 55 de ani iar din punct de vedere al nivelului de pregătire şi de experienţă profesională se împart în trei categorii: cu studii medii, cu studii superioare şi persoane cu o mare experienţă profesională în domeniile în care activează.

În cadrul proiectului persoanele din grupul ţintă au dobândit competenţe în următoarele domenii:

  • Management ÅŸi tehnici de negociere
  • Contabilitate informatizată pentru afaceri
  • E-Business-Tehnologii informaÅ£ionale pentru afaceri
  • Engleza pentru afaceri
  • Managementul de mediu
  • Dreptul afacerilor-legislaÅ£ie pentru IMM-uri
  • Atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea firmei.

Evenimentul va avea loc în data de 27 Februarie 2012, la sala 400C din cadrul Universităţii “Spiru Haret”, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4, începând cu ora 16.30.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la următorul număr de telefon: 0722.562.882  Ungureanu Laura- Manager Regional sau la adresa de e-mail ungureanul71@yahoo.com.

Website: www.carierafemei.ro    www.fseromania.ro     www.oirsvfse.ro

Email: secretariat@carierafemei.ro, carierafemei@yahoo.com