Eşti şomer şi ai domiciliul în mediul rural din judeţul Dolj? Ai şansa să îţi găseşti un loc pe piaţa muncii!

Filiala Dolj „Mihai Viteazul” a Confederaţiei Patronatul Român, implementează, în parteneriat cu Asociaţia Tinerilor cu Atitudine Civică, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, Siveco România S.A. şi Patronatul Român, proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, „Investeşte în oameni!”.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând cu 1 ianuarie 2012.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea integrării pe piaţa muncii şi în viaţa activă a persoanelor şomere, provenite din diferite categorii de vârstă, domiciliate în mediul rural din judeţul Dolj, prin identificarea celor mai potrivite direcţii de calificare, în strânsă legătură cu evoluţia pieţei muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zonele rurale, prin cursuri de calificare în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole.

 • sprijinirea persoanelor ÅŸomere din mediul rural în validarea cunoÅŸtinÅ£elor ÅŸi competenÅ£elor dobândite, ca urmare a cursurilor de calificare, prin obÅ£inerea unei certificări în domeniul studiat.

 • creÅŸterea gradului de informare ÅŸi conÅŸtientizare a grupului Å£intă privind posibilităţile de angajare.

 • consilierea persoanelor din grupul Å£intă, în vederea obÅ£inerii unui loc de muncă.

 • facilitarea accesului persoanelor, din mediul rural, la informaÅ£ii privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program ÅŸi de finalizare a acestuia, prin: campanii de informare, participare la focus-grupuri ÅŸi, prin utilizarea portalului web dezvoltat în cadrul proiectului.

Activităţile şi obiectivele proiectului contribuie la realizarea unei pieţe a muncii favorabile creării locurilor de muncă, la îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor, la stimularea ocupării forţei de muncă şi la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane.

Principalele rezultate anticipate ale proiectului sunt:

 • 300 de persoane (75 femei ÅŸi 225 de bărbaÅ£i) vor participa la ÅŸedinÅ£ele de orientare ÅŸi consiliere profesională.

 • 196 de persoane (49 de femei ÅŸi 147 de bărbaÅ£i) vor fi selectaÅ£i, în urma ÅŸedinÅ£elor de orientare ÅŸi consiliere, să participe la cursurile de formare profesională continuă ÅŸi la cursurile de formare TIC.

 • 154 de cursanÅ£i (39 de femei ÅŸi 115 bărbaÅ£i) vor obÅ£ine certificări în domeniul studiat.

 • 2 campanii/an de conÅŸtientizare privind posibilităţile de angajare.

 • 2 campanii/an de informare în legătură cu oportunitatea oferită ÅŸomerilor de a participa la selecÅ£ia viitorilor beneficiari ai cursurilor de calificare.

 • un portal al cărui conÅ£inut va cuprinde informaÅ£ii privind oferta locurilor de muncă disponibile, profilurile ÅŸomerilor, aplicarea pentru joburi disponibile, diseminarea evoluÅ£iei ÅŸi a rezultatelor proiectului.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul contactaţi pe doamna Ruxandra Stoica, manager de proiect, Filiala Dolj „Mihai Viteazul” a Confederaţiei Patronatul Român, număr de telefon 0740249775.

 Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul proiectului www.promovaresomeridolj.ro

Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul www.fseromania.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.