Esen?a tehnicii ?i avantajele unui implant dentar Fast & Fixed

Primele încerc?ri de restaurare a molarilor c?zu?i în momentul unei r?niri sau ca urmare a bolii, s-au f?cut în timpuri str?vechi.?Arheologii au descoperit în repetate rânduri r?m??i?ele reprezentan?ilor diferitelor triburi care aveau din?i fal?i.?Construc?iile folosite de str?mo?ii no?tri difer? semnificativ de ceea ce ofer? ast?zi stomatologii. Clinica stomatologica Dental Privilege ofer? servicii protetice care sunt furnizate de stomatologi ?i implantologi dentari care î?i îmbun?t??esc în mod regulat abilit??ile ?i st?pânesc noi metode de restaurare dentar?.?La Dental Privilege, medicii cu experien?? pot realiza un implant dentar Fast & Fixed, care ajut? la refacerea zâmbetului perfect într-o singur? zi. 

Pentru pacien?ii c?rora le lipsesc to?i din?ii, clinica stomatologic? a preg?tit o ofert? avantajoas?.?Medicii efectueaz? implanturi dentare Fast & Fixed, ceea ce permite, ob?inerea unui zâmbet frumos ?i capacitatea de a mânca alimente solide.?Tehnica Fast & Fixed const? în instalarea a 4 implanturi, care vor servi drept suport pentru o protez? fix?. În ciuda faptului c? au fost dezvoltate numeroase metode augmentative de înlocuire a diferitelor defecte morfologice ?i în scopul regener?rii ?esutului osos dup? pierderea din?ilor, instalarea implanturilor  câ?tig? ast?zi prioritate.  

Implant dentar Fast & Fixed – Stabilitate pe termen lung 

Stabilitatea pe termen lung a implanturilor unghiulare, este evaluat? nu numai prin eficacitatea implanturilor intraosoase.?Protocoalele clasice de tratament necesit? plasare axial? pentru a asigura stresul fiziologic asupra ?esutului osos.?Unul dintre factorii principali este nivelul ?esutului osos peri-implant.?Ast?zi pentru a face un implant dentare Fast & Fixed se poate cre?te pierderea osoas? în jurul implanturilor. Aceast? procedur? de implantare este acum acceptat? pe scar? larg? de c?tre pacien?i ?i, în general, exist? a?tept?ri tot mai mari pentru plasarea protezelor permanente, în special în ceea ce prive?te fonetica, func?ia ?i rezultatele estetice.?Pacien?ii î?i asum? posibilitatea restaur?rii afec?iunii înainte de pierderea din?ilor. 

Protez? amovibil? sau implant dentar Fast & Fixed? 

Alegerea dintre proteze fixe ?i amovibile trebuie s? se bazeze pe dimensiunile verticale ?i pe gradul de restaurare a ?esuturilor dure ?i moi atrofiate, ?inând cont, totodat?, de vorbirea pacientului ?i de sprijinul corespunz?tor al ?esuturilor moi periorale.?Prevenirea deficien?ei de vorbire – în special în pronun?ia sibilantelor (sunete ?i fluiere) – poate fi realizat? prin a?ezarea pe creasta alveolar? a unei pun?i deta?abile. Acest factor trebuie luat în considerare ?i abordat folosind o restaurare temporar? care promoveaz? satisfac?ia pacientului, cu o restaurare permanent? planificat? ulterior.? 

Implant dentar Fast & Fixed – Avantaje 

Un implant dentar Fast & Fixed ofer? o protezare imediat?, rapid? ?i fiabil? unei persoane care a pierdut to?i din?ii. De asemenea, sunt necesare mai pu?ine implanturi. Nu este nevoie întotdeauna de proceduri chirurgicale, cum ar fi m?rirea ?esutului maxilarului. În multe cazuri, plasarea imediat? a unui implant dentar Fast & Fixed se face într-o singur? procedur?, iar pre?ul este destul de accesibil. Mai mult decât atât, pa?ii de lucru standardiza?i simplific? procesul de implantare.  

Reducerea complica?iilor sau prevenirea complet? a acestora este un alt avantaj al unui implant dentar Fast & Fixed ?i de asemenea, timpul scurt de tratament, economisirea banilor ?i a timpului. Pacien?ii mul?umi?i sunt cea mai bun? reclam? pentru clinica stomatologic? Dental Privilege.