Educatie si implicare civica prin cresterea accesului la informatie in domeniul protectiei consumatorilor – Biblioteca Nationala – Centrul de Resurse pentru Societatea Civila – Proiect Pilot Bucuresti

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din România cu Secretariatul General in Bucuresti, str. Muzelor, nr. 1, deruleaza, incepând cu data de 30 iulie 2009, proiectul “Educatie si implicare civica prin cresterea accesului la informatie in domeniul protectiei consumatorilor – Biblioteca Nationala – Centrul de Resurse pentru Societatea Civila – Proiect Pilot Bucuresti“, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 3 – “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” a POS CCE. Valoarea totala a proiectului este de 96141,94 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 55925,03 lei. Proiectul se implementeaza in localitatea BUCURESTI pe o durata de 4 luni. Obiectivul general al proiectului este cresterea implicarii societatii civile in promovarea drepturilor consumatorilor din România si in dezvoltarea culturii consumului in România, prin accesul la informatie. Scopul proiectului va fi atins prin utilarea cu echipamente tehnice, conectarea la internet de tip broadband a biroului.

Obiectivul specific este imbunatatirea, prin accesul la mijloce moderne de comunicare si informare, a cunostintelor si comportamentul individual si asociativ cu privire la drepturile si instrumentele care protejeaza consumatorul român pe piata nationala si pe Piata Interna a Uniunii Europene.

Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul doreste sa :

          Creeze premisele unei informari si educari active si moderne ale consumatorilor;

          Implice in dialog reprezentantii societatii civile active in domeniul protectiei consumatorilor;

          Sa promoveze cunoasterea, informarea si dezbaterea legislatiei existente;

          Sa inlesneasca accesul la informatie in domeniul protectiei consumatorilor prin  mijloace moderne, europene;

          Sa usureze accesul la politicile Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorului European;

          Sa asigure, prin liberul acces la orice informatie in domeniul mentionat, exprimarea si reprezentarea intereselor consumatorilor fata de autoritatile competente;

 

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: Simona Ana Spineanu

Functie: Responsabil Popularizare Proiect