E-ACTIV – Servicii de consiliere ÅŸi formare profesională pentru persoane fără venituri din comunele Rafaila, Rebricea ÅŸi FereÅŸti din judeÅ£ul Vaslui

Implicarea TIC în servicii de creşterea abilităţilor profesionale şi a potenţialului de a obţine un loc de muncă pentru persoanele fără venituri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, şomeri, din comunităţile Rafaila, Rebricea şi Fereşti, judeţul Vaslui, este obiectivul principal al proiectului derulat de către Primăria comunei Rafaila în calitate de solicitant şi Primăriile comunelor Rebricea şi Fereşti în calitate de parteneri.

Proiectul se adresează unui grup de 60 de persoane din cele trei comune vasluiene, urmărind:

  • CreÅŸterea/ dobândirea cunoÅŸtinÅ£elor de utilizare a calculatorului ÅŸi a gradului de calificare pentru 60 de persoane din rândul persoanelor fără venituri, prin participarea la cursul autorizat CNFPA , de 40 de ore, “CompetenÅ£e informatice”, ce se finalizează prin certificat recunoscut naÅ£ional.
  • Dezvoltarea pentru cele 60 de persoane a capacităţii de a căuta în mod activ un loc de muncă care să le asigure creÅŸterea adaptabilităţii ÅŸi mobilităţii pe piaÅ£a muncii prin instruirea în tehnici moderne de căutare a unui loc de muncă pe durata a 20 de ore.
  • Consolidarea centrelor PAPI la nivelul celor trei comunităţi ca centre de formare profesională ÅŸi consiliere în căutarea unui loc de muncă, diversificarea bazei materiale ÅŸi căpătarea de experienţă de către personalul RECL.

Cele trei instituţii, prin centrele PAPI, vor realiza conţinutul programului de formare profesională pentru iniţiere TIC şi modulului Tehnici moderne de căutare a unui loc de muncă, vor selecta participanţii la cursuri şi vor susţine activitatea de formare, ele fiind autorizate sa desfăşoare programul „Competenţe informatice”.

Accesul la cursul de formare este gratuit şi egal pentru toţi membrii grupului ţintă.

Proiectul „E-ACTIV Servicii de consiliere ÅŸi formare profesională pentru persoane fără venituri din comunele Rafaila, Rebricea ÅŸi FereÅŸti din judeÅ£ul Vaslui” se desfăşoară în cadrulCONECT – Programul de Parteneriat între comunităţile locale EBC.

Economia Bazata pe Cunoastere

www.ecomunitate.ro

Proiectul este finanţat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în cadrul programului „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), iniţiat de Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale.