DEZBATERE PUBLICA CU STUDENTII – 22 mai 2015

“AVEM NEVOIE DE APĂ, APA ARE NEVOIE DE NOI. IMPLICĂ-TE!”

În data de 22 mai 2015, în cadrul Sesiunilor Ştinţifice Studenţeşti organizate de către Facultatea de Ştiinţe şi mediu şi Facultatea de ştiinţe şi Ingineria Alimentelor, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi (CCEG) contribuie cu o dezbatere publică pe tema „APA”.

Scopul acestei dezbateri este de a capitaliza ideile şi contribuţia tinerilor în probleme şi soluţii legate de managementul apei şi controlul polării, sub îndrumarea şi coordonarea managerului de proiect Mirela Leonte, făcând accesibilă promovarea acestora pe pagina de web a proiectului www.cceg.ro-clean-rivers-clean-sea

Dezbaterea se circumscrie obiectivelor proiectului derulat de către CCEG, Râuri Curate – Mare Curată! Acţiune Comună a ONG-urilor pentru Protecţia Mediului în Bazinul Mării Negre” (CR-CS), finanţat prin Programul Operaţional Comun (POS) „Bazinul Mării Negre 2007-2013” în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale şi guvernamentale din Rep. Moldova, Bulgaria, Georgia şi Turcia.

Prin activităţile planificate, obiectivului general al proiectului „CR-CS” contribuie la eficientizarea măsurilor luate de factorii responsabili de realizarea unui management integrat pe bazine hidrografice, provocare comună tuturor ţărilor din bazinul Dunării şi al Mării Negre. CCEG, derulează o campane de sensibilizare a publicului având ca scop creşterea gradului de conştientizare a consecinţelor comportamentului individual în ceea ce priveşte poluarea apelor.

Prin intermediul platformei web de cooperare, pe care o puteţi vizualiza accesând link-ul http://www.cceg.ro/clean-rivers-clean-sea/managementul-apei sunt disponibile informaţii actuale din studii realizate în cadrul proiectului, cu date privind sursele de poluare existente în bazinele hidrografice din cele 5 ţări incluse în proiect cu accent pe contribuţia acestora la alterarea ecosistemelor marine