Delta Transilvaniei, beneficiază de un nou proiect de protejare

Asociația Ecotransilvania în perteneriat cu Asociația Ecochoice au lansat împreună un nou proiect de protejare și îmbunătățire a infrastructurii rețelei de zone umede din interiorul Bazinului Fizeșului. Proiectul cu o durată de 12 luni, al cărui cost total se ridică la suma 89.564,00 CHF (cofinanţare 70.585,39 CHF), își propune să implice comunitatea locală și să crească vizibilitatea ONG-urilor care au rol de custozi ai ariilor protejate. Proiectul este co-finanțat  printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă.

Conform raportului WWF Planeta Vie, în ultimii 100 de ani s-au pierdut 64% din zonele umede de la nivel mondial. “În România, există peste 300.000 ha de zone umede, din care 85.000 sunt protejate la nivel european datorită importanței lor pentru conservarea păsărilor, iar 35.000 ha sunt protejate datorită prezenței habitatelor valoroase sau a unor specii periclitate. Delta Transilvaniei este o zonă extrem de bogată în ceea ce privește biodiversitatea, iar frumusețea ei este unică nu doar la noi în țară. Astfel că, în urma ultimului proiect derulat în zona protejată a siturilor Natura 2000, ne-am dorit să revenim cu unul care să consolideze și să întrețină permanent această deltă dar care să și contribuie la dezvoltarea turismului ecologic din zonă”, afirmă Cosmin Moga, biolog Ecotransilvania.

Proiectul “Delta Transilvaniei: implicarea comunităților locale în gestionarea trainică a zonelor umede din Bazinul FizeÈ™ului” va contribui la protecÈ›ia È™i îmbunătățirea infrastructurii uneia dintre cele mai importante reÈ›ele de zone umede interioare din România, precum È™i la dezvoltarea unor legături de durată între comunitate È™i ONG-urile implicate în gestionarea lor. Printre activitățile specifice, se numără: reabilitarea È™i îmbunătățirea infrastructurii de vizitare, ateliere practice pentru localnici, instalarea obiectivelor turistice de informare, dezvoltarea unui parteneriat comunitar pentru gestionarea È™i promovarea destinaÈ›iei ecoturistice Bazinul FizeÈ™ului. “Printre atracÈ›iile naturale unice ale zonei se numără cel mai mare stufăriÈ™ compact din România după Delta Dunării (StufăriÈ™urile de la Sic, peste 250 ha), cel mai adânc lac natural din Transilvania È™i singurul pe care se formează plaur – insule de stuf plutitoare (Lacul Știucilor), cea mai mare colonie mixtă de stârci cenuÈ™ii È™i stârci de noapte din Transilvania (Pădurea CiuaÈ™ului, 270 de cuiburi), precum È™i ultimele vestigii ale vechilor sărături transilvane (habitat prioritar)”, adaugă Cosmin Moga.

Asociația Educațional Ecologică Ecotransilvania a fost înființată în anul 2004 de un grup de tineri ecologi din Sighisoara, pasionați de ocrotirea valorilor naturale deosebite ale României – în special din interiorul arcului carpatic. Echipa Ecotransilvania, membră și a rețelei Wetlands Link International, studiază impactul antropic asupra biodiversității și, în special, relația dintre modurile de utilizare ale terenurilor și diversitatea organismelor vegetale și animale. Asociația Echochoice este o organizație non‑guvernamentală cu caracter științific, cultural și profesional, având ca principal obiectiv cercetarea, monitorizarea și promovarea principiilor dezvoltării durabile. Din martie 2011 asociațiile Ecotransilvania și Ecochoice au în custodie cele peste 4600 de hectare ale ariilor naturale protejate din Bazinul Fizesului, județul Cluj.

Asociația Educațional Ecologică Ecotransilvania

Str. Tăbăcarilor, nr 11 A, 545400, Sighișoara

Tel: 0265773273

E-mail: contact@ecotransilvania.ro