De ce site-ul dvs. web trebuie s? fie accesibil tuturor

Acest articol a fost scris de Sorin, CEO Manager SorinDesign. Dac? dori?i s? faceti urm?torul pas în afacerea dvs., va încuraj?m s? vizita?i SorinDesign.Ro, propulsat de SorinAlmaDesign.

Este 2021, ceea ce înseamn? c? este timpul s? v? face?i site-ul accesibil. Accesibilitatea web este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le pute?i face pentru comunitatea online ?i clien?ii dvs. Un site accesibil este proiectat cu o tehnologie care face navigarea mai simpl? pentru cei cu dizabilit??i. Impactul pozitiv pe care îl poate avea asupra utilizatorilor dep??e?te cu mult câteva caracteristici.

Accesibilitatea este un pas important în construirea unui site web mai inclusiv pentru comunitatea digital? ?i va face din site-ul dvs. o experien?? de care toat? lumea se poate bucura. Cu toate acestea, nu toate site-urile web sunt echipate corespunz?tor pentru a oferi o experien?? accesibil? fiec?rei persoane care î?i viziteaz? site-ul. Milioane de oameni folosesc internetul în fiecare zi ?i mul?i au nevoie de o tehnologie accesibil? pentru a le permite s? foloseasc? internetul ca ?i al?ii.

Accesibilitatea este un pas important în construirea unui site web mai inclusiv pentru comunitatea digital? ?i va face din site-ul dvs. o experien?? de care toat? lumea se poate bucura. Cu toate acestea, nu toate site-urile web sunt echipate corespunz?tor pentru a oferi o experien?? accesibil? fiec?rei persoane care î?i viziteaz? site-ul. Milioane de oameni folosesc internetul în fiecare zi ?i mul?i au nevoie de o tehnologie accesibil? pentru a le permite s? foloseasc? internetul ca ?i al?ii.

De ce este important? accesibilitatea?

Site-ul dvs. web este adesea prima impresie pe care un poten?ial client o poate avea despre afacerea dvs. Pentru utilizatorii cu dizabilit??i, internetul poate fi cel mai eficient mod de a interac?iona cu afacerea dvs. ?i singura impresie pe care o primesc. Prin îmbun?t??irea site-ului dvs. web cu func?ii de accesibilitate, experien?a clientului va fi mai lin? ?i mai pl?cut? pentru fiecare utilizator care v? viziteaz? site-ul. Acomodarea nevoilor tuturor este esen?ial? pentru o experien?? incluziv? pentru fiecare utilizator. Un site web accesibil ofer? posibilitatea de a interac?iona cu materialul web la fel de mult ca ?i ceilal?i utilizatori.

Accesibilitatea are multe aspecte diferite, întrucât nevoile pentru toate persoanele cu dizabilit??i ar trebui s? fie satisf?cute pe cât posibil pe site-ul web. Din fericire, ad?ugarea instrumentelor de accesibilitate este mult mai u?oar? decât a?i putea crede ?i probabil c? ave?i capacitatea de a spori accesibilitatea prin intermediul platformei dvs. web.

De unde s? începe?i cu accesibilitatea.

Crearea unui site web accesibil nu este o sarcin? atât de dificil? pe cât a?i crede, dar este vital? pentru ca fiecare utilizator s? se simt? binevenit ?i acomodat. Exist? multe ad?ugiri pe care le pute?i face site-ului dvs. web, care variaz? în dificultate, dar cele mai multe sunt suficient de simple pentru a fi implementate rapid.

Chiar dac? nu sunte?i bine versat în domeniul designului web, pute?i face modific?ri care v? vor ajuta s? face?i un pas în direc?ia corect?. De exemplu, unele elemente esen?iale care pot fi realizate cu u?urin?? ar fi ajustarea culorilor pentru a avea un contrast ridicat (acest lucru ajut? la îmbun?t??irea lizibilit??ii textului) sau ad?ugarea de text alternativ la imagini ?i videoclipuri. De?i acestea se pot sim?i ca ni?te mici modific?ri, ele fac o mare diferen?? în îmbun?t??irea experien?ei utilizatorului pentru toat? lumea.

Exist? o mul?ime de resurse disponibile pe internet create pentru a ghida antreprenorii ?i profesioni?tii pentru a ajuta la crearea unei experien?e web mai accesibile. Dac? sunte?i în c?utarea unei prezent?ri complete a liniilor directoare privind accesibilitatea, Ini?iativa pentru accesibilitate web ofer? un ghid despre cum s? edita?i con?inut ?i elemente tehnice.

La fel ca majoritatea proiectelor, este de obicei mai u?or s? îmbun?t??i?i accesibilitatea site-ului dvs. web de la început, deci re?ine?i acest lucru atunci când crea?i pagini în viitor. Pe m?sur? ce v? familiariza?i cu accesibilitatea, crearea unei pagini web care s? ?in? cont de incluziune se va sim?i ca a doua natur?.

Ob?ine?i ajutor de la exper?i.

Dac? înc? nu v? sim?i?i sigur cu privire la abilit??ile dvs. de design web, nu v? pierde?i speran?a. Exist? o solu?ie care v? poate ajuta s? crea?i o experien?? de utilizator mai accesibil?, f?r? a fi nevoie s? afla?i detaliile construirii site-ului web: exper?i în web. Ace?ti profesioni?ti sunt extrem de experimenta?i în crearea de site-uri web ?i în?eleg cum s? ad?uga?i func?ii de accesibilitate, economisindu-v? timp ?i ore de c?utare Google. Cea mai bun? parte? Nu va trebui s? v? face?i griji cu privire la orice munc? suplimentar? dincolo de procesul de angajare.

S-ar putea s? v? întreba?i acum, unde g?sesc un expert web? Se pare c? este mult mai u?or s? g?se?ti un expert decât ai crede. Pute?i alege s? angaja?i personal un expert web prin intermediul site-urilor web independente sau printr-o postare pe Facebook solicitând recomand?ri. O alt? op?iune mai u?oar? este de a lucra printr-un serviciu care ofer? exper?i pe site-uri web. Majoritatea serviciilor se vor ocupa de angajarea ?i verificarea exper?ilor, precum ?i de detaliile contractului pentru dvs., trimitându-v? în timp ce de?ine?i un site accesibil în cel mai scurt timp.

Crearea unui site web accesibil poate p?rea o sarcin? cople?itoare, dar este important s? ave?i aceste func?ii la dispozi?ie, astfel încât to?i utilizatorii s? aib? acces la interac?iunea cu afacerea dvs. Fie c? v? asuma?i sarcina de a reproiecta singur sau c? angaja?i un expert web care s? aib? grij? de el, îmbun?t??irea accesibilit??ii va face pa?i c?tre o comunitate de internet mai incluziv? pentru toat? lumea.