De ce ai nevoie de un dentist Bucure?ti

Stomatologia modern? ofer? modalit??i eficiente de a restabili din?ii pierdu?i. O caracteristic? important? a tehnologiei este confortul pentru pacient ?i o durat? lung? de via??. Implantarea, de?i este o procedur? lung? ?i costisitoare, î?i permite s? ui?i de lipsa din?ilor timp de 10-15 ani. Un dentist Bucure?ti, implantolog, este un medic care instaleaz? implanturi ?i selecteaz? proteze, efectueaz? toate manipul?rile pentru preg?tirea, instalarea ?i montarea structurilor dentare.

Dentist Bucure?ti – Func?ii ?i sarcini

Implantarea a devenit larg r?spândit? ca metod? sigur? ?i eficient? de protezare. Ast?zi este o structur? separat? în stomatologie, care are propriile protocoale de examinare ?i tratament. 

Ce face un dentist Bucure?ti implantolog? 

Efectueaz? o examinare ini?ial?, determin? volumul ?i secven?a procedurilor, întocme?te un plan de tratament.

Prescrie studii suplimentare (RMN, CT, raze X).

Pe baza datelor de laborator, el determin? locul implant?rii. Succesul întregii proceduri depinde de calitatea acestei etape.

Propune implanturile.

De asemenea, medicul dentist, implantolog, completeaz? volumul osos lips? ?i ia în considerare implantarea gingival?.

Realizeaz? implantarea unei tije de titan în osul maxilarului.

Creeaz? o impresie a protezelor viitoare, ?inând cont de sarcina anatomic?.

Instaleaz? protezele dentare.

Examineaz? protezele ?i implanturile.

Dac? ai nevoie de un implantolog dentist cu experien?? în Bucure?ti, contacteaz? clinica Dental Privilege, deoarece aici vei g?si echipamente moderne ?i materiale de înalt? calitate pentru proteze.

Când ai nevoie de ajutor?

Absen?a unuia sau mai multor din?i este un motiv pentru contactarea unui dentist Bucure?ti. Contactarea unui dentist Bucure?ti este, de asemenea, relevant? pentru pentru persoanele care nu mai au niciun dinte în gur?. Un bun dentist implantolog din Bucure?ti trebuie nu numai s? instaleze corect implanturi, ci ?i s? preg?teasc? pacientul în prealabil. Elimin? focarele de inflama?ie din cavitatea bucal?, detecteaz? bolile cronice, ?i dac? este necesar, prescrie teste suplimentare ?i le trimite spre consultare speciali?tilor.

unui dentist Bucuresti

Tipuri de implantologie efectuate de un dentist Bucure?ti

Clinica Dental Privilege de implantare dentar? ofer? mai multe op?iuni de baz? pentru procedur?. Alegerea specific? depinde de preferin?ele ?i bugetul clientului, de s?n?tatea oaselor maxilarului ?i de prezen?a bolilor comune. Medicul este întotdeauna gata s? discute despre cea mai potrivit? metod? pentru tine, descriindu-?i în detaliu despre avantajele ?i dezavantajele fiec?reia dintre op?iuni.

Metoda clasic? este extrem de fiabil?, dar necesit? m?rire osoas? preliminar?, ?i prin urmare, func?ia de mestecat poate fi restabilit? nu mai devreme de 6 luni dup? procedur?. O astfel de  implantare dentar? în Bucure?ti face posibil? înlocuirea chiar ?i a unui dinte pierdut.

Metoda Fast&Fixed înseamn? c? instalarea tuturor elementelor are loc într-o singur? vizit?. Metoda de punc?ie scute?te pacientul de vindecarea prelungit? a ?esuturilor ?i vizitele frecvente la dentist. Coroanele permanente sunt instalate în câteva zile. Implantul în sine  prinde r?d?cina bine ?i dup? un timp scurt este gata s? preia sarcina de mestecat. Aceast? op?iune necesit? o s?n?tate oral? absolut? ?i este potrivit? pentru înlocuirea din?ilor individuali.

Dac? e?ti interesat de implantarea dentar? Fast&Fixed care se face eficient ?i rapid, contacteaz? specialistul de la clinica Dental Privilege. Dac? e?ti îngrijorat de s?n?tatea ta oral?, stabile?te o  întâlnire cu un dentist Bucure?ti cu experien??.