CURSURI GRATUITE DE FORMARE ANTREPRENORIALA

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

ANUNÅ¢

 

                Institutul Naţional pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (INIMM) în calitate de beneficiar şi Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT Slatina, Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Oradea, Asociaţia Patronatul Judetean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Giurgiu, în calitate de parteneri, implementează proiectul POSDRU/71/6.3/S/24567 „Pachet complex de formare antreprenorială pentru incluziunea socială a femeilor în condiţii de egalitate de şanse pe piaţa muncii – PROWOB”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

                Pentru a răspunde nevoilor de formare ale grupului Å£intă – femei, echipa proiectului va desfăşura, în perioada mai-iunie, cursuri de formare antreprenorială. Participarea la cursurile de formare antreprenorială este gratuită.

                Cursurile de formare antreprenorială se vor desfăşura la sediul Institutului Naţional pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Şos. Olteniţei nr. 103, sect.4, Bucureşti.

                În urma participării la curs se vor acorda certificate de absolvire.

                Inscrierile se fac pe site-ul proiectului www.prowob.ro până la data de 30.04.2012.

                Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la adresa de mail: gabriela.sinca@inimm.ro sau la numărul de telefon: 021.332.18.06; Persoană de contact: Gabriela Sincă.