Cursuri autorizate CNFPA: Formator, Mentor, februarie 2012, Craiova

Centrul National de Training EDUEXPERT – furnizor de formare profesionala continua va invita sa participati la cursurile  autorizat CNFPA pentru ocupatiile “FORMATOR” cod COR 241205 si “MENTOR” cod COR 235902. Cursurile se finalizeaza cu certificate de absolvire recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS) si sunt insotite de un supliment descriptiv in care sunt precizate competentele dobandite de participanti. Prin apostilare, certificatele de absolvire sunt recunoscute si la nivel european.

1.    CURS FORMATOR AUTORIZAT CNFPA, 02-05 FEBRUARIE 2012, CRAIOVA

Conform art. 23 (2) din OG 129/2000 privind Formarea profesionala a adultilor, incepand cu 01 ianuarie 2010 certificatul a devenit obligatoriu pentru oricine doreste sa deruleze activitati de formare cu adultii.

PERIOADA DE DESFASURARE: 02-05 februarie 2012
TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: 26 ianuarie 2012
CONDITIE DE ACCES: studii superioare
TAXA DE PARTICIPARE: 400 lei / persoana

Taxa de participare contine: taxa de inscriere, instruirea teoretica si practica, suportul de curs (tiparit/format electronic), materialele si echipamentele de lucru, asigurarea locatiei cursului, onorariile trainerilor si evaluatorilor, taxa de examinare si eliberarea certificatelor CNFPA.

ACTE NECESARE INSCRIERE: 1. Formularul de inscriere (trebuie trimis pana la termenul limita stabilit, impreuna cu dovada achitarii taxei de participare); 2. Copii dupa CI, diploma de licenta, certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui) – trebuie aduse in prima zi de curs.

LOCATIE CURS: Scoala Generala Nr. 12 „Decebal”, str. Nicolae Titulescu nr. 64, Craiova.

SCOPUL CURSULUI: Insusirea noilor tehnici de formare implicate de educatia pe tot parcursul vietii si aplicarea acestora in functie de particularitatile invatarii la adulti.

COMPETENTELE dobandite la finalul cursului sunt: Pregatirea formarii, Realizarea activitatilor de formare
Evaluarea formarii, Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul formarii, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor si a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

DE CE SA PARTICIPI: Pentru ca te certifici ca Formator de competente profesionale. In plus, beneficiezi de un program dinamic sustinut de lectori autorizati, care detin o vasta experienta in formarea adultilor. Vei avea parte de aplicatii individuale si de grup, studiile de caz, jocuri de rol si exemple de buna practica. Vei participa la exercitii de dictie, vei sustine mini-traininguri in fata colegilor, vei oferi si vei primi feedback.

OFERTA INSTITUTII: Pentru grupe de minim 15 persoane cursurile pot fi organizate la sediul institutiei dvs. (in orice localitate).

2. CURS MENTOR AUTORIZAT CNFPA, 06-08 FEBRUARIE 2012, CRAIOVA

Mentorul este profesorul de specialitate care are responsabilitatea indrumarii si evaluarii practicii pedagogice a elevilor sau a studentilor, precum si a cadrelor didactice aflate in perioada de stagiatura, fiind denumit cadru didactic-mentor de practica pedagogica, respectiv cadru didactic-mentor de stagiatura.

PERIOADA DE DESFASURARE: 06-08 februarie 2012
TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: 26 ianaurie 2012
CONDITIE DE ACCES: studii superioare
TAXA DE PARTICIPARE: 300 lei / persoana

Taxa de participare contine: taxa de inscriere, instruirea teoretica si practica, suportul de curs (tiparit/format electronic), materialele si echipamentele de lucru, asigurarea locatiei cursului, onorariile trainerilor si evaluatorilor, taxa de examinare si eliberarea certificatelor CNFPA.

ACTE NECESARE INSCRIERE: 1. Formularul de inscriere (trebuie trimis pana la termenul limita stabilit, impreuna cu dovada achitarii taxei de participare); 2. Copii dupa CI, diploma de licenta, certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui) – trebuie aduse in prima zi de curs.

SCOPUL CURSULUI: Insusirea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor cadrelor didactice in vederea coordonarii eficiente a unui stagiu complet de mentorat.

COMPETENTELE PROFESIONALE dobandite la finalul cursului (conform Standardului Ocupational)sunt: Comunicarea interactiva, Comunicarea mentor-student practicant, Mentinerea echilibrului in cadrul grupului de lucru, Dezvoltarea capacitatilor de predare a cunostintelor si de formare a deprinderilor, Indrumarea observarii de catre studentul practicant a procesului de predare-invatare, Indrumarea studentilor in alcatuirea proiectului didactic, Evaluarea performantelor studentilor, Organizarea activitatii de practica, Planificarea activitatii de practica a studentilor.

LOCATIE CURS: Scoala Generala Nr. 12 „Decebal”, str. Nicolae Titulescu nr. 64, Craiova.

DE CE SA PARTICIPI: Pentru ca in scoli este nevoie de mentori certificati, iar tu poti fi unul dintre ei. In plus, beneficiezi de un program dinamic sustinut de lectori autorizati, care detin o vasta experienta in programele de mentorat. Vei avea parte de aplicatii individuale si de grup, studiile de caz, jocuri de rol si exemple de buna practica.

OFERTA INSTITUTII: Pentru grupe de minim 20 persoane cursurile pot fi organizate la sediul institutiei dvs. (in orice localitate).

Pentru mai multe informatii:
Madalina ANGIU
Presedinte
Centrul National de Training EDUEXPERT
Tel: 0770.836192
Fax: 0351.815524
Email: contact@eduexpert.ro
Website: www.eduexpert.ro