CURS SPECIALIST IN DOMENIUL CALITATII, COD COR 242301 CLUJ-NAPOCA, 03-17 MARTIE 2011

KAIZEN Training & Consulting – companie specializata in furnizarea si promovarea educatiei permanente prin intermediul programelor de formare profesionala continua autorizate CNFPA va invita sa participati la cursul de specializare pentru ocupatia: SPECIALIST IN DOMENIUL CALITATII, cod COR 242301. Evaluarea participantilor se finalizeaza cu CERTIFICATE DE ABSOLVIRE recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS) si sunt insotite de un supliment descriptiv in care sunt precizate competentele dobandite. Prin apostilare, certificatele de absolvire sunt recunoscute si la nivel european.

PERIOADA DE DESFASURARE: 03-17 martie 2011 (03-06 martie 2011 intaliniri face to face, 07-17 martie studiu online cu asistenta pentru elaborarea portofoliului pentru evaluare).
TERMEN LIMITA DE INSCRIERE:
23 februarie 2011
EXAMEN ABSOLVIRE: 20 martie 2011
TAXA DE PARTICIPARE: 500 lei / persoana.

DOCUMENTE PENTRU INSCRIERE: Formularul de inscriere, copie dupa dovada achitarii taxei de participare (OP sau chitanta), copii dupa CI, diploma de licenta, certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui) – trebuie trimise pana la termenul limita stabilit pe fax sau prin email.

LOCATIE DE DESFASURARE: Sala de conferinta a Cluj Community Center (in incinta Sigma Shopping and Business Center, Str. Republicii Nr. 109, Cluj-Napoca).

SCOPUL CURSULUI: Dobandirea capacitatii de a proiecta si a implementa un sistem de management calitatii in conformitate cu standardele ISO.

COMPETENTE PROFESIONALE FORMATE CURSANTILOR (conform cu standardul ocupational al ocupatiei „Specialist in domeniul calitatii”):

Imbunatatirea continua a propriei pregatiri profesionale; Asigurarea calitatii proceselor; Elaborarea si implementarea tehnicilor si metodelor de asigurare asistata de calculator a calitatii; Organizarea auditurilor calitatii; Realizarea si exploatarea tablourilor de bord ale calitatii; Stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii; Coordonarea activitatilor de masurare si incercare; Coordonarea elaborarii documentatiei sistemului calitatii; Educarea, instruirea si motivarea personalului pentru calitate; Definirea politicii in domeniul calitatii; Stabilirea si imbunatatirea structurii organizatorice.

CINE POATE PARTICIPA: Angajatii companiilor care doresc implementarea unui sistem de management al calitatii, personalul implicat in proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii, ingineri si economisti din compartimentele de asigurare a calitatii, si/sau controlul calitatii, persoane responsabile cu auditul intern in organizatii, manageri ai sectiilor de productie, manageri de proiect, specialisti din administratia publica centrala si locala.

OFERTA INSTITUTII: Pentru grupe de 28 persoane cursurile pot fi organizate la sediul institutiei dvs. (in orice localitate) si veti beneficia de participarea gratuita a unei persoane!

Costul cursurilor autorizate CNFPA, se poate deduce integral din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca “societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.

Pentru mai multe informatii:
Madalina ANGIU
Manager General
KAIZEN Training & Consulting
Tel: 0770.836192
Fax: 0351.815524
Email: contact@kaizencompany.eu
Website: www.kaizencompany.eu