Curs MANAGER RESURSE UMANE, 22 – 30 iunie

Acest curs se adreseaza managerilor si altor practicieni in domeniul resurselor umane, cu scopul de a facilita intelegerea generala a desfasurarii activitatilor de resurse umane in mediul de afaceri romanesc.
Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica si partea practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce li se ofera in partea teoretica a cursului.
Obiective:

 • Monitorizarea sistemului de relatii de munca al organizatiei si a celor de negociator in conflictele de munca;
 • Auditul in resurse umane si elaborarea unui sistem strategic de abordare a schimbarii;
 • Organizarea activitatii departamentului de resurse umane si coordonarii personalului din departamentul de resurse umane;
 • Organizarea interna sau cu furnizori de formare externi a unei activitati de formare si perfectionare continua a personalului in vederea dezvolatrii carierei si a unui management al potentialului de inlocuire;
 • Identificarea tipului de cultura al unei organizatii si de conducere a unui proces de schimbare a culturii unei organizatii.

Tematica:

 • Locul si rolul resurselor umane in organizatie;
 • Gestionarea strategica a resurselor umane – politici, planuri de dezvoltare, bugetare, tehnici de comunicare, tehnici de negociere, managementul schimbarii;
 • Structura organizatorica, incadrarea personalului;
 • Recrutarea, selectia, evaluarea si motivarea resurselor umane ;
 • Instruirea si dezvoltarea resurselor umane – managementul carierei;
 • Sistemul de salarizare – criterii;
 • Sisteme de monitorizare a relartiilor de munca (regulament intern, ROF, fluxuri informationale);
 • Auditul de resurse umane;
 • Elemente de legislatie a muncii ;
 • Aplicatii.

Competente dobandite:

 • Consilierea celorlalti manageri in probleme de resurse umane
 • Coordonarea desfasurarii activitatilor de resurse umane
 • Coordonarea elaborarii politicilor si programelor de resurse umane
 • Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
 • Elaborarea strategiei de resurse umane
 • Monitorizarea costurilor de personal
 • Monitorizarea sistemului de relatii de munca al organizatiei
 • Organizarea activitatii departamentului de resurse umane
 • Reprezentarea compartimentului de resurse umane

Structura cursului:
Cursul se desfasoara pe parcursul a 8 ore/zi. Locatie: Bucuresti, sector 3, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14
Inscrierea se face in limita locurilor disponibile prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il puteti obtine accesand sectiunea “Inscriere cursuri”, prin fax: 0316900991 sau prin e-mail: office@topquality.ro sau office@cursuriautorizate.ro.

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor РCNFPA. Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat ̨n conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Detalii:

www.cursuriautorizate.ro

comunicare@ cursuriautorizate.ro

021.340.04.30, 0735 183 922