Curs Expert Achizitii Publice, 12-15 februarie 2015, Craiova

Va ocupati de administrarea procesului de achizitii publice in cadrul unei organizatii? Atunci, trebuie sa fiti curent cu noile modificari legislative privind achizitiile publice. KAIZEN Training & Consulting – companie specializata in furnizarea si promovarea educatiei permanente va invita sa participati la Craiova la cursul autorizat ANC/CNFPA pentru ocupatia ” EXPERT ACHIZITII PUBLICE ” cod COR 214946.

Cursul se finalizeaza cu CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) si de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS) si este insotit de un supliment descriptiv in care sunt precizate competentele profesionale din Standardul Ocupational. Prin apostilare, certificatele de absolvire sunt recunoscute si la nivel european.

 

PERIOADA DE DESFASURARE: 12-15 februarie 2015

TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: 06 februarie 2015

CONDITIE DE ACCES: studii superioare

INVESTITIE: 400 lei / persoana

 

Taxa de participare contine: instruirea teoretica si practica, suportul de curs (tiparit/format electronic), materialele si echipamentele de lucru, asigurarea locatiei cursului, onorariile trainerilor si evaluatorilor, taxa de examinare si eliberarea certificatelor ANC/CNFPA, pauzele de cafea.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE:
1. Formularul de inscriere (trebuie trimis pana la termenul limita stabilit, impreuna cu dovada achitarii taxei de participare); 2. Copie dupa CI, diploma de licenta, certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui) – trebuie aduse in prima zi de curs.

LOCATIA DE DESFASURARE A CURSULUI:
Scoala Generala Nr. 12 „Decebal”, str. Nicolae Titulescu nr. 64, Craiova.
SCOPUL CURSULUI:
Insusirea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor practice cu privire la implementarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice.
TEMELE ABORDATE in cadrul programului sunt:

Prezentarea sistemului achizitiilor publice

Prezentarea Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP)

Elaborarea documentelor de specialitate

Analizarea legislatiei aplicabile specifice

Acordarea consultantei de specialitate

Planificarea achizitiilor publice

Derularea procedurilor de atribuire
CINE POATE PARTICIPA:
Specialisti din administratia publica centrala si locala
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse si servicii
Manageri
Manageri de proiect
Personalul din departamentele de achizitii publice, investitii, juridice, financiare, tehnice
Alte persoane implicate in derularea procedurilor de achizitii publice

OFERTA INSTITUTII:
Pentru grupe de minim 15 persoane cursurile pot fi organizate la sediul institutiei dvs. (in orice localitate).
Costul cursurilor autorizate ANC/CNFPA, se poate deduce integral din impozitul pe profit / venit conform art. 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca “societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.

 

Pentru mai multe informatii:
Madalina Bereanu
Director Programe Formare
KAIZEN Training & Consulting
Tel: 0770.836192
Fax: 0351.815524
Email: contact@kaizencompany.eu
Website: www.kaizencompany.eu