CURS DE INFORMARE SI ORIENTARE PRIVIND CARIERA

ÃŽn perioada decembrie 2009 – martie 2010 se va derula cursul de Consilier informare ÅŸi orientare privind cariera, curs acreditat CNFPA, organizat în cadrul proiectului de grant ID 14015 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) – Formarea personalului propriu al SPO – ExcelenÅ£a în Ocupare” implementat de AgenÅ£ia JudeÅ£eană pentru Ocuparea ForÅ£ei de Muncă Sibiu, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu ÅŸi FundaÅ£ia Româno – Germană.

Cursul de Consilier informare şi orientare privind cariera are ca principal obiectiv creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu al SPO şi obţinerea certificării CNFPA. Cursul vizeză dobândirea următoarelor competenţe profesionale: întocmirea rapoartelor, întocmirea şi administrarea documentelor specifice, adoptarea deciziilor, elaborarea psihoprofesiogramelor, elaborarea studiilor sociologice, lucrul în echipă, administrarea şi prelucrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul, culegerea şi organizarea informaţiilor, perfecţionarea profesională, evaluarea psihoprofesională a clienţilor, instruirea clienţilor pentru automotivare, organizarea intalnirilor de grup programate, planificarea activitatii proprii, comunicarea interpersonala, consilierea profesională.

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, partener în cadrul proiectului, este implicată direct în organizarea cursului pentru Consilier de informare şi orientare privind cariera, contribuind astfel la specializarea personalului implicat în astfel de activităţi. Acest curs de formare va fi susţinut de cadre didactice universitare specializate cu experienţă în activitatea teoretică şi practică.

Cursul de informare şi orientare privind cariera este cel de-al doilea organizat în cadrul proiectului implementat de AJOFM Sibiu şi se adresează întregului personal al Serviciului Public de Ocupare al AJOFM Sibiu. Acesta a fost precedat de Cursul de formare profesională în domeniul ECDL (European Computer Driving License), curs derulat în perioada 6 octombrie – 6 noiembrie 2009. La cursul de ECDL au participat 25 de angajaţi ai SPO şi tot atâţia au absolvit cursul obţinând un punctaj cumulat de peste 81 de puncte la toate cele 7 module organizate în cadrul cursului. În cursul săptămânii trecute, joi 10 decembrie 2009, cei 25 de absolvenţi ai cursului de ECDL au primit certificate de absolvire ECDL Complet (ECDL Core Certificate), obţinând astfel certificarea CNFPA.

Proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare – Formarea personalului propriu al SPO – Excelenţa în ocupare” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domeniilor de pregătire a personalului propriu SPO (dobândirea competenţelor de formatori de formatori acreditate CNFPA).

Pentru informaÅ£ii suplimentare despre proiect puteÅ£i contacta AJOFM Sibiu, Strada Morilor, nr. 51A, etaj I, cam. 113, responsabil mediatizare proiect Alina Ganea – 0735 537046, email proiectSPO@yahoo.com, ganea_alinamaria@yahoo.com.