Curs Aspecte Tehnice ale proiectelor finantate prin fonduri structurale, Bucuresti, 10 – 11 nov 2012

Acum poti invata de la lectori cu peste 15 ani experienta in Managementul proiectelor (evaluatori pe proiecte europene, recunoscuti international) partea tehnica a unui proiect ce doreste finanatare nerambursabila, si nu numai.
Cursul se va desfasura in perioda 10 – 11 noiembrie 2012 intre orele 9:00 – 18:00.
Oferta speciala !!!

Trimiteti formularul de inscriere pana la data de 3 ianuarie 2012 si beneficiati de taxa redusa de participare de 700lei/participant.

Plata cursului poate fi facuta in doua transe (prima transa pana in prima zi de curs inclusiv, iar a doua, pana in ziua examenului).

 

BONUS !!!

Primii cinci participanti inscrisi beneficiaza de o reducere de 10% la cursul de Management de Proiect curs autorizat CNFPA.

 

Programul se adreseaza persoanelor care scriu sau evalueaza proiecte, persoane care implementeaza sau verifica proiecte, din mediul privat, ONG sau administratii publice. Poate participa orice persoana doreste, dar mentionam ca atat cursul cat si exercitiile au profund caracter tehnic, totodata va informam ca nu se va studia in cadrul acestui curs, partea privind fundamentarea economica a unei investitii – Analiza Cost Beneficiu.Cu un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobandirea cunostintelor teoretice, dar si dezvoltarea aptitudinilor si competentelor practice.

 

Cursul este structurat in doua parti:

•             Partea teoretica -  livrarea de cunostinte si informatii

•             Partea practica -  ce consta in aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica. Se urmareste astfel internalizarea cunostintelor si informatiilor dobandite in partea de teorie, pentru a putea fi mai bine intelese si aplicate.

 

Se desfasoara pe parcursul a 2 zile si urmareste prezentarea cadrului legislativ in vigoare in Romania privind proiectele de investitii cu precadere ale celor finantate din fonduri publice cum sunt si cele ale UE; Abordarea strategica, integrata sau multianuala din perspectiva fondurilor europene; Analiza documentatiei necesare si a studiilor aferente fiecarui tip de investitie (modernizare, investitie noua, etc); Identificarea documentelor ce fundamenteaza o cerere de finantare in functie de faza de elaborare si de domeniul vizat (Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, etc.); Documente si studii obligatorii ce necesita avizare specializata ce reprezinta baza justificativa pentru documentele (SF, PT, DDE, etc) care fundamenteaza o Cerere de Finantare si pe diferite spete (infrastructura de apa, urbana, patrimoniu, etc.);  Determinarea elementelor principale ce necesita avize, acorduri si autorizatii; Verificarea investitiilor pe teren cat si paralela acestora cu bugetul proiectului pe parcursul implementarii; Finalizarea lucrarilor de investitii in cadrul contractelor din fonduri publice ale UE; Participarea la comunitatile de buna practica si codurilor deontologice ale profesiei. Toate acestea au in vedere, sistemul actual de lucru cat si cerintele, utilizate de majoritatea Autoritatilor de Management din Romania care gestioneaza fonduri europene.

Conditii de inscriere:  trimiteti formularul de inscriere la office@befc.ro sau contactati-ne la nr. de telefon: +4 0737 216371.    

Lector:                        Paul Ionita – Arhitect diplomat – avand studii postuniversitare de Manager in domeniul calitatii dar si Expert achizitii publice – curs perfectionare. Este membru al Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR) si Asociatiei Romana a Evaluatorilor de PPP (RoSE). Paul Ionita este consultant senior si lector avand experienta in urmatoarele domenii: management si managementul proiectelor, supervizarea si evaluarea proiectelor de infrastructura, managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare, realizarea studiilor de fezabilitate, implementare contracte FIDIC.

Experienta in managementul si implementarea proiectelor cu finantare internationala si interna este ampla, avand un numar de cca. 40 proiecte implementate si aproximativ 300 proiecte de investitii evaluate. Paul Ionita are totodata si experienta in domeniul achizitiilor publice de 12 ani dar si in domeniul proiectare, constructii, urmarire santier de 38 ani.

Experienta indelungata atat nationala cat si internationala in urmatoarele domenii majore: proiectarea de sistematizare, urbanism, sistematizare pe verticala, plan general, drumuri, poduri, ziduri de sprijin, pereuri, retele edilitare, etc.; in conducerea si coordonarea  activitatii de contractare, achizitii, urmarire decontare si verificarea activitatii in proiectarea de investitii si in executia de reparatii si constructii a unor cladiri; Inspector autorizat calitatea in constructii.

Avand in vedere numarul foarte mare de proiecte si cladiri executate, o lista exhaustiva a proiectelor al caror autor este Paul Ionita in diverse calitati (de la proiectant, la sef de project complex, si director institutii de proiectare), cat si elemente semnificative ale acestor proiecte (planimetrii, fatade, perspective, axonometrii si fotografii ale diverselor etape de executie pe santier a acestora), dar si material foto al diverselor cladiri si constructii executate si de constructii conduse in diferitele perioade de executie a acestora,  pot fi furnizate in portofoliul personal.                       

 

Tematica:

1)            Abordarea strategica, integrata sau multianuala din perspectiva accesarii de  fonduri europene;

2)            Analiza generala a documentatiilor  tehnice necesare si a studiilor aferente fiecarui tip de investitie (investitie noua, modernizare, reabilitare si amvelopare cu termosistem etc);

3)            Identificarea documentatiilor tehnice si a studiilor care fundamenteaza o cerere de finantare in functie de faza de elaborare a cererii de finantare si de domeniul vizat de aceasta;

4)            Fazele de consultanta tehnica ale unei investitii: fazele de proiectare, documentatiile tehnice si studiile tehnice conexe, documentatiile de obtinere a avizelor, asistenta tehnica, dirigentia de santier, receptiile lucrarilor, urmarirea comportarii in timp; corelate cu succesiunea etapelor de promovare a unei cereri de finantare, si cu suscesiunea etapelor de promovare si realizare a unei investitii.

5)            Descrierea generala documentatiilor tehnice pe faze:

-              Fazele de proiectare: (Studiu de Prefezabilitate, Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de executie etc.);

-              Documentatiile si studiile de specialitate: (Documentatie tomometrica, Studiu geotehnic, Studiu hidrografic, Studiu pedologic, Studiu climatologic-regimul pluviometric-insoleiere-vanturi dominante, Expertize structurale, Expertize energetice, Expertize MCC, Scenarii de comportament la incendiu);

-              Documentatiile pt. obtinerea avizelor;

-              Documente tehnice intocmite in cadrul asistentei tehnice  pe parcursul executiei;

-              Documentele tehnice intocmite in cadrul dirigentiei de santier;

-              Documentele tehnice intocmite in cadrul receptiilor lucrarilor;

-              Documentele tehnice intocmite in cadrul urmaririi comportarii in timp. 

6)            Continutul principalelor categorii de documentatii tehnice:

-              Fazele de proiectare (SPF, SF, PT, DDE);

-              Documentatiile si studiile conexe;

-              Documentatii pt. Avize si autorizatii , si verificari de specialitate ale documentatiilor tehnice pe specialitati.

7)            Descrierea detaliata a continutului principalelor faze: SPF, SF si PT si continutul acestora in volume de specialitate; (arhitectura, rezistenta, instalatii hidro, HVAQ, electrice curenti tari, curenti slabi, retele exterioare, amenajare teren si sistematizare pe verticala, peisagistica, amenajare si design interior);

8)            Descrierea detaliata a continutului fiecarui volum de specialitate;

-              Prezentarea generala a proiectului;

-              Piese scrise; (memorii tehnice, anexe si breviare de calcul, caiete de sarcini);

-              Piese desenate; (planuri, sectiuni, vederi, fatade, planuri de armare, planuri de instalatii, scheme de instalatii, scheme izometrice, planuri generale, profile, desfasurari, bilanturi de terasamente);

-              Evaluari de costuri; (antemasuratori, liste cu cantitati de lucrari, liste de utilaje, liste de dotari, specificatii tehnice, devize estimative pe categorii de lucrari, extrase de resurse materiale, extrase de resurse manopera, extrase de resurse utilaj, extrase de resurse transport, devize pe obiect, devizul general, legatura acestuia cu bugetele proiectelor).

9)            Probleme specifice ale volumelor de  piese scrise, desenate, si  pe volume de specialitate;

-              aspecte specifice de verificat in cadrul pieselor scrise pe volume de specialitate; studii de caz,

-              aspecte specifice de verificat in cadrul pieselor scrise pe volume de specialitate; studii de caz,

-              aspecte specifice de verificat in cadrul pieselor desenate pe volume de specialitate; studii de caz,

-              aspecte specifice de verificat in cadrul evaluarilor de costuri; studii de caz.

10)          Probleme specifice ale fazelor de executie ale unei investitii;

-              aspecte specifice de verificat in cadrul documentatiilor tehnice si studiilor de specialitate conexe; studii de caz

-              aspecte specifice de verificat in cadrul documentatiilor tehnice pt. obtinerea avizelor; studii de caz

-              aspecte specifice de verificat in cadrul asistentei tehnice  pe parcursul executiei; studii de caz

-              aspecte specifice de verificat in cadrul dirigentiei de santier; studii de caz

-              aspecte specifice de verificat in cadrul receptiilor obiectivelor de investitii; studii de caz

-              aspecte specifice de verificat in cadrul urmariri comportarii in timp; studii de caz

11)          Prezentarea principalelor elemente de cadru legislativ in vigoare in Romania privind proiectele de investitii cu precadere ale celor finantate din fonduri publice cum sunt si cele ale UE.

                                

La absolvirea cursului se obtine un certificat de participare din partea firmei, semnat de lector si firma.

Detalii:
www.befc.ro
office@befc.ro
0737216371