Curs Analiza Cost Beneficiu, Bucuresti, 15 –17 martie 2012

Programul se adreseaza persoanelor care conduc firme private sau care au ca sarcina de serviciu sa elaboreze documentatia pentru Accesarea Fondurilor Structurale, persoanelor aflate in posturi cheie precum: contabil sef, director economic sau in orice alt post ce contribuie la managementul economic si financiar al firmelor; persoanelor din birourile, compartimentele de Proiecte si Programe din cadrul Administratiei Publice Locale si Regionale, dar si celor care doresc sa elaboreze o Analiza Cost-Beneficiu conform normelor europene si nationale in vigoare.

Cu un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobandirea cunostintelor teoretice, dar si dezvoltarea aptitudinilor si competentelor practice.

 Trainerii nostrii sunt experti evaluatori proiecte europene, cu peste 15 ani experienta in Managementul de proiect.

Cursul este structurat in doua parti:

•             Partea teoretica -  livrarea de cunostinte si informatii

•             Partea practica -  ce consta in aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica. Se urmareste astfel internalizarea cunostintelor si informatiilor dobandite in partea de teorie, pentru a putea fi mai bine intelese si aplicate.

Se desfasoara pe parcursul a 3 zile si urmareste familiarizarea participantilor cu necesitatea, obiectivele, structura, modul de elaborare sau, dupa caz, intocmirea dosarului de achizitie publica pentru selectarea de consultanti care sa elaboreze Analiza Cost-Beneficiu. In timpul cursului se vor oferi exemple practice de aplicare a art. 55 din Regulamentul 1083/2006 (si nu numai) in calculul costurilor eligibile ale unui proiect, precum si modele de completare a documentatiei

Perioada de desfasurare:   15,16,17 martie 2012

Metoda de instruire:              interactiv, participativ, practic  în domeniul de activitate

Taxa de participare:        1.200lei/participant (fara TVA).  Aceasta reprezinta costul  integral al cursului si include suportul de curs si pauzele de cafea.

Plata cursului poate fi facuta in doua transe (prima transa pana in prima zi de curs inclusiv, iar a doua, pana in ziua examenului).

 

OFERTA!!

Trimiteti formularul de inscriere pana la data de 10 martie si beneficiati de taxa redusa de participare de 1.000lei/participant.

 

Conditii de inscriere:       trimiteti formularul de inscriere la office@befc.ro (pe care il gasiti pe site-ul nostru: www.befc.ro) sau contactati-ne la nr. de telefon: +4 0737 216371.

Lectori:     Irina Colceru – absolventa a Facultatii Relatii Economice Internationale, a activat in cadrul diplomatic, are numeroase certificari si participari la seminarii: “Professional Partnership Qualification for South East Europe”, Germania, “Macroeconomic policies” organizat de Guvernul Coreei de Sud; Comisia Europeana, monitorizare proiecte  DG Enlargement si DG Regio in Belgia (Bruxelles) si in Grecia (Atena)  in Ministerul Economiei si Finantelor si Minsterul Agriculturii, si la Autoritatea Regionala de Management din Tripoli Pelopones; forumul “Evaluation of the Structural Funds”, Ungaria. Este membru al Asociatiei Internationala a Consultantilor ( AIC), si Asociatiei Romana a Evaluatorilor de PPP (RoSE). Este consultant international, are o experienta de peste 15 de ani in managementul financiar al proiectelor adresate diferitilor beneficiari. A activat atat in mediul privat cat si non-guvernamental dar si în institutii guvernamentale responsabile de pregatirea României pentru aderare la Uniunea Europeana, este un bun cunoscator al mecanismelor de functionare a institutiilor europene si instrumentelor financiare comunitare. In prezent este consultant intr-o serie de proiecte finantate de Uniunea Europeana, fiind implicata atat in evaluarea proiectelor pentru diferite programe operationale (cca. 800 de proiecte evaluate), in implementare dar si ca lector avand numeroase certificari cat si Formator Acreditat CNFPA.

               Erika Tusa – este licentiata in economie, avand Masterat în economie la Catedra de Cibernetic, Statistica si Informatica economica, Academia de Studii Economice. Are experienta in implementarea a peste 20 de proiecte finantate international, fiind consultant senior – Expert- economic si /sau financiar. Dr. Erika Tusa poseda o vasta experienta in economia mediului, analiza de date, evaluarea financiara a aspectelor de mediu a diferitelor proiecte si dezvoltarea modelelor si matricelor de cost. A elaborat diferite proiecte de gestionare a deseurilor cu o competenta evaluare a costurilor si planificare financiara la nivel regional si national si poseda solide cunostine în domeniul legislatiei EU legate de mediu.

Melania Coman – a absolvit Facultatea de Stiinte Economice a Universitatii Transilvania din Brasov si Masterul in Managementul Informatizat al Proiectelor in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Are o experienta de peste 7 ani in domeniul fondurilor europene si a participat la elaborarea si implementarea a numeroase proiecte finantate din fonduri de preaderare (PHARE, in principal) si fonduri structural (Fondul Social European si Fondul European de Dezvoltare Regionala). Melania a fost expert si economist  specialist analiza cost-beneficiu in cadrul mai multor proiecte din domeniile tehnologia informatiei si comunicatiilor, infrastructura educationala, culturala si sociala.

 

AGENDA INSTRUIRII:

ZIUA I-a

 

09:30 – 10:30      Sesiune introductiva

10:30 – 10:45      Pauza de cafea

10:45 – 12:15            Cadrul legislativ de referinta               

                               •             Normele legislative nationale si europene

12:15 – 13:15            Pauza de pranz

13:15 – 13:45     Etapele realizarii Analizei Cost-Beneficiu             

                               •             Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor;

                               •             Analiza opţiunilor;

                               •             Analiza financiară;

                               •             Analiza economică;

                               •             Analiza senzitivităţii;

                               •             Analiza riscului;

                               •             Prezentarea rezultatelor.

13:45 -  15:00           Analiza optiunilor     

                               •             Varianta zero

                               •             Varianta medie

                               •             Varianta maxima

15:00  – 15:15     Pauza de cafea

15:15   – 17:30    Analiza Cost-Beneficiu financiara            

                               •             Obiectivele şi scopul analizei

                               •             Calcularea fluxurilor financiare

                               •             Tarife şi capacitatea de plată a utilizatorilor

                               •             Analiza profitabilităţii

                               •             Sustenabilitatea financiară

 

 

ZIUA a-II-a

 

 

09:30  – 10:30     Recapitulare ziua I         

10:30   – 10:45   Pauza de cafea

10:45   – 11:30    Analiza Cost-Beneficiu economica         

                               •             Obiectivele şi scopul analizei

                               •             Corecţii fiscale şi conversia preţurilor

                               •             Integrarea externalităţilor

11:30  – 12:15                     Analiza de senzitivitate

                               •             Etape de urmat in realizarea analizei

12:15   – 13:15                    Pauza de pranz

13:15   – 15:00                    Analiza de risc 

                  •           Etape de urmat in realizarea analizei

15:00 – 15:15            Pauza de cafea

15:15 – 17:30            Studiu individual       

                               •             Aplicatii practice in coordonarea lectorului

 

 

ZIUA a-III-a

 

09:30 – 10:30      Recapitulare Ziua II        

10:30 – 10:45      Pauza de cafea

10:45 – 11:30            Metoda incrementalã            

                               •             Calcularea fluxurilor financiare

                               •             Indicatorii financiari

11:30  12:15              Studiu individual       

                               •             Aplicatii practice in coordonarea lectorului

12:15 – 13:15          Pauza de pranz

13:15  15:00        Prezentarea rezultatelor Analizei Cost  Beneficiu           

                               •             Elaborarea documentului de prezentare a Analizei Cost-Beneficiu

15:00 – 15:15            Pauza de cafea

15:15 – 17:30     Concluzii finale

 

BestEuro Financial Consulting

http://www.befc.ro/analiza-cost-beneficiu.html

office@befc.ro

0737216371