Conferinta lansare proiect ” Coaching – oportunitate pe piata muncii”

S.C. Synthesis Management Consultants – SMC S.R.L în calitate de beneficiar, în parteneriat cu S.C. Actual Consulting SRL, în cadrul proiectului ”Coaching – oportunitate pe piața muncii”, (POSDRU/106/5.1/G/76749), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, perioada de implementare 01.11.2010 – 31.10.2012, cu o valoare totală de 2.126.320 lei organizează:
CONFERINÅ¢A DE LANSARE A PROIECTULUI
în data de 30 martie 2011, începând cu orele 10:00, la hotel Ibis Parlament în sala de conferință Eminescu, etajul 1, Str. Izvor, Nr. 82 – 84, Cod 050564, sector 5, București.
Obiectivul general al proiectului urmăreşte dezvoltarea resurselor umane prin crearea, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor antreprenoriale prin metode inovatoare precum coaching-ul pentru asigurarea unei forţe de muncă cu un nivel de calificare ridicat, competitiv şi dinamic, capabil să se adapteze la cerinţele existente pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă si incluzivă.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de doi ani, este destinat şomerilor tineri, şomerilor peste 45 de ani, persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi vizează activităţi de informare şi conştientizare, orientare şi consiliere profesională, mediere, instruire în domeniul antreprenoriatului şi consiliere prin coaching.
Principalele rezultate aşteptate în urma implementării proiectului sunt: dezvoltarea resurselor umane, înfiinţarea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionalităţii Centrului Regional de Coaching, conştientizarea/informarea (prin intermediul ziarelor, posterelor, broşurilor, radioului, etc) a 300 de persoane, privind antreprenoriatul, oportunităţile existente pe piaţa forţei de muncă, identificarea potenţialilor parteneri regionali/locali pentru crearea unei reţele regionale de parteneriate, elaborarea „Studiului privind dezvoltarea economică la nivel regional”, elaborarea „Ghidului de finanţare în antreprenoriat”, instruirea şi certificarea cu certificate de absolvire a 200 de persoane în antreprenoriat, coaching şi module adiţionale, iniţierea concursului ”Start 20 afaceri” şi selectarea a 20 de idei pentru planuri de afaceri.
20 de persoane din cadrul participanţilor absolvenţi vor beneficia de consultanţă financiară şi juridică, timp de 6 luni, pentru dezvoltarea şi sustenabilitatea unei afaceri proprii.
Prin intermediul proiectului se vor furniza servicii de mediere pentru 10 persoane care vor fi angajate fie în cadrul afacerilor nou înfiinţate, fie la organizaţii din cadrul reţelei de parteneriate creată.
Pentru 200 de persoane care vor participa la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului se vor acorda SUBVENȚII în valoare de 80 lei/zi/participant/8 zile de instruire, în vederea stimulării și sprijinirii acestora.
La eveniment vor fi prezenÅ£i oficiali din cadrul Ministerului Muncii, Familiei È™i ProtecÈ›iei Sociale, reprezentanÈ›i ai IMM-urilor, ONG-urilor relevante pentru grupul È›intă al proiectului, sindicatelor È™i patronatelor, reprezentanÈ›i ai mediului de afaceri ÅŸi ai societății civile din regiunea de implementare a proiectului, reprezentanÈ›i mass-media È™i È™omeri – grupul È›intă al proiectului.

Pentru mai multe detalii şi informaţii referitoare la Conferinţa de lansare:

S.C. Synthesis Management Consultants – SMC SRL

Alexandra DUMITRU – Expert PR – RelaÈ›ii Publice, informare È™i comunicare
alexandra.dumitru@synthesis-management.ro

Crina MOTORGA – Expert PR – RelaÈ›ii Publice, informare È™i comunicare
crina.motorga@synthesis-management.ro

Str. Dr. Herescu, nr. 4, BucureÅŸti
Telefon: 031.432.84.36
Fax: 031.432.84.33