CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR ȘI INSTALAȚIILOR AFERENTE

EVENIMENT SUSÈšINUT DE:

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
SI
MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR ȘI INSTALAȚIILOR AFERENTE

Vă invităm să participați la cel mai important eveniment al anului 2012 din domeniul performanței energetice a clădirilor și instalațiilor aferente și al utilizării surselor regenerabile de energie: ”Soluții și Politici Europene Pentru Dezvoltare Urbană Sustenabilă: Teorie și Practică”

Ca în fiecare an, cea de a IV-a ediție a Conferinței Naționale Performanța Energetică a Clădirilor și Instalațiilor Aferente (RCEPB – Romanian Conference Energy Performance of Buildings) este organizată de instituții de renume în domeniul eficienței energetice: Asociația Inginerilor de Instalații din România (AIIR), Facultatea de Inginerie a Instalațiilor (FII-UTCB), Comisia Auditorilor Energetici (CAE-AIIR) și Ordinul Auditorilor Energetici din România (OAER). RCEPB2012 are următoarea tematică:

1. Stadiul implementării și aplicării directivelor europene 2010/31/CE, 2006/32/CE și 2009/28/CE. Perspectivele noii directive privind eficiența energetică.
2. Politici, programe și surse de finanțare pentru îndeplinirea angajamentelor 20/20/20 ale României.
3. Soluții sustenabile pentru clădiri performante energetic: clădiri pasive, clădiri zero energie și clădiri verzi.
4. Piața serviciilor de certificare și auditare energetică: cererea vs oferta, problemele și soluțiile auditorilor (masă rotundă cu participarea reprezentaţilor MDRT, ai asociaţiilor profesionale etc.).
5. Dezvoltare urbană sustenabilă energetic: realitate sau doar provocare. Studii de caz.

Eficiența energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie, clădirile pasive şi verzi sunt concepte folosite din ce în ce mai mult în Directivele Europene şi în legislaţia naţională. Ţintele UE au fost stabilite pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze sau utilizarea surselor de energie regenerabile pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului şi asupra societăţii provocat de arderea combustibililor fosili, pentru a consolida independenta energetică a statelor membre, pentru a reduce facturile de energie în UE, pentru importurile de petrol şi gaze naturale. Prin urmare, lucrările din cadrul conferinței vor aborda subiecte din toate domeniile relevante disciplinare, variind de la noi concepte şi soluţii, experimente la simulare de calcul.

Evenimentul va asigura un forum pentru schimbul celor mai recente informaţii tehnice, pentru diseminarea rezultatelor cercetării romaneşti şi internaţionale, pentru prezentarea noilor descoperiri în domeniul energiei şi mediului şi pentru dezbaterea şi modelarea direcţiilor şi priorităţilor viitoare în dezvoltarea durabilă română şi securitatea energetică.

Conferința beneficiază de o puternică mediatizare, având ca parteneri media: România Liberă, Radio România Actualități, Revista Instalatorul, Tehnica Instalațiilor, Agenda Construcțiilor, Bursa Construcțiilor, Matrixrom și ca parteneri instituționali: PSC, ARACO, AGFR, AE3R, BPIE, SRT, Liga HABITAT, ECONET, entități de prestigiu din domeniul PEC (Performanței Energetice a Clădirilor).

Sponsorii (KT Electronics & Automatics, Jetrun, Danfoss, Purmo, Vitastal Consulting, Confort SRL, Adeplast) vor asigura desfășurarea la înalte standarde de calitate și profesionalism a celui mai mediatizat eveniment 100% românesc în domeniul performanței energetice a clădirilor și instalațiilor aferente.