Conferinţa de prezentare a proiectului FemRRom

14 iulie 2011

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Direcția Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

anunță desfășurarea:

Conferinței de Prezentare a Proiectului Fem.Rrom

în municipiul Alba – Iulia în perioada 14-15 iulie 2011. Pe lângă conferința de prezentare, sunt organizate în cadrul proiectului și următoarele evenimente de comunicare și informare:

  • Masă rotundă cu tema „Rolul economiei sociale ca instrument de echilibru între activitatea economică È™i cea de incluziune a grupurilor dezavantajate”,
  • Vizită Atelier de Ocupare One-Stop Alba Iulia

Contextul proiectului:

Proiectul FemRRom este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea și susținerea creerii de noi locuri de muncă în cooperativele pentru femeile de etnie Romă, prin creșterea ratei de ocupare a acestora, sporirea gradului lor de calificare și a posibilităților de ocupare și de angajare. În atingerea obiectivului stabilit, activitățile proiectului vizează ca rezultat un număr de 1550 de femei rome, beneficiare ale serviciilor oferite. Regiunile de intervenție stabilite la nivelul proiectului sunt: Centru, Sud – Vest Oltenia și Nord – Vest.

Proiectul FemRRom este implementat în parteneriat transnațional cu : Asociația Pakiv România, Agenția Națională pentru Romi, DIKEM (Grecia), DYKTIO ROM (Grecia), BOLT International Consulting (Grecia), DIASTASI Training and Consulting Service (Grecia), ISCPE – Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa (Portugalia), Asociaţia Euro Proiect Bihor.

Participanţi:

În cadrul evenimentelor derulate, vor participa Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, domnul Sebastian Laurenţiu LĂZĂROIU cât şi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai societăţii civile, ai comunităţilor persoanelor de etnie romă etc.

Locaţie:

Masa Rotundă se va desfăşura în sala de conferinţe din cadrul Traseului celor Trei Fortificaţii (Cetatea Alba Carolina), pe data de 14 iulie 2011, 18:00-19:00

Vizita la Atelierul de ocupare One-Stop situat în str. Emil Racoviţă nr. 39, Alba Iulia, va avea loc în data de 15 iulie 2011 ora 10.00.

Conferinţa de Prezentare a proiectului FemRRom se va desfăşura în sala de conferinţe din cadrul Traseului celor Trei Fortificaţii (Cetatea Alba Carolina) pe data de 15 iulie 2011, 11:00-13:00.

Adresa:

Bd. Dacia nr. 39, et. 2 S. 1

Bucureşti, România

Telefon: +4  021  313  54 93

E-mail: office@femrrom.ro

Website: www.femrrom.ro