Conferinţă de presă pentru lansarea proiectului “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major deintervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”

Titlul proiectului: “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural

Numărul deidentificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/83043

 

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Decembrie 2011

 

Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural a susţinut marţi, 20 decembrie 2011, la Hotelul Castel din Râmnicu Vâlcea, conferinţa de presă pentru lansarea proiectului “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”, derulat în partereneriat cu S.C. Centrul de Pregătire „Turism, Hotel Restaurant – M. Bugan” S.R.L. din Bucureşti.

 

La eveniment au participat membrii ai unor organizaţii din domeniu, companii din domeniul turismului, un număr însemnat de reprezentanţi ai presei, precum şi persoane interesate să participle la cursurile ce urmează să fie desfăşurate în cadrul proiectului.

 

În cadrul conferinţei de presă, dl. Paul Matache, managerul de proiect, a făcut o scurtă prezentare a proiectului precum şi a structurii finanţatoare. Astfel, acesta  menţionează că acest proiect este unul de grant, dedicat angajaţilor din domeniul turismului, oferind cursuri de formare profesională continuă pentru ocupaţiile de: administrator pensiune turistică, ospătar (chelner), tehnician în hotelărie – recepţioner şi cameristă.

 

Doamna Adriana Mihail, directorul general al S.C. Centrul de Pregătire „Turism, Hotel Restaurant – M. Bugan” S.R.L. din Bucureşti, partenerul în cadrul acestui proiect a prezentat pe scurt organizaţia pe care o reprezintă, precum şi detaliile cu privire la cursurile de formare profesională continuă şi activităţile ce vor fi desfăşurate pentru a veni în întâmpinarea nevoii de calificare / recalificare pentru ocupaţiile menţionate anterior, precum şi a nevoii de certificare a competenţelor profesionale dobândite anterior prin alte metode decât cele formale.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact:

Tel: 021.320.91.56

Fax: 021.320.91.55

E-mail: asturvalcea@gmail.com

Persoana de contact: Matache Paul-Romică

 

Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural

Înfiinţată în anul 2010, Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural este o organizaţie care sprijină şi promovează dezvoltarea socio-economică în general  în domeniul turismului şi în particular a turismului rural.

Asociaţia promovează şi dezvoltă programe de formare profesională continuă, activităţi de formare, evaluare şi certificare de personal, oferă servicii de consultanţă, facilitează obţinerea de informaţii şi oferă servicii de consiliere şi orientare în carieră persoanelor interesate. De asemenea, asociaţia promovează creşterea nivelul de calificare al angajaţilor şi al gradului de ocupare a forţei de muncă.

 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”