CONFERINTA DE PRESA COLABORIS

Joi, 29 septembrie 2011, ora 11.00, la noul sediu central al Universitatii de Arte “George Enescu” din Iasi, str. Cuza Voda  29, etajul 1, va avea loc o CONFERINTA DE PRESA pentru a va informa despre desfasurarea proiectului strategic:

Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru compatibilitatea absolventului de design grafic si industrial pe piata muncii – COLABORIS

 

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi impreuna cu Universitatea Nationala de Arte Bucuresti si SIVECO Romania S.A. desfasoara Proiectul: “Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru compatibilitatea absolventului de design grafic si industrial pe piata muncii”, Proiect POSDRU/86/1.2/S/63661.

Proiectul se deruleaza in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societaţii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de interventie 1.2 „Calitate in invatamantul superior”.

 

Autoritatea de Management este Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (AMPOSDRU) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Organismul Intermediar este Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (OIPOSDRU MECTS) din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

 

Perioada de implementare a proiectului strategic este de 24 luni, respectiv octombrie 2010 – septembrie 2012.

 

Obiectivele proiectului:

 

OBIECTIV GENERAL: Cresterea calitatii ofertei educationale din invatamantul superior din domeniul design-ului, la nivelul regiunilor Nord-Est si Bucuresti-Ilfov, prin mai buna corelare a programelor de licenta si masterat cu cerintele in continua schimbare ale pietei muncii si facilitarea accesului la programele academice prin implementarea de solutii software in activitatile de predare si invatare.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

– Definirea si implementarea la nivelul celor 2 universitati partenere a unui standard profesional pentru specializarea „design grafic si industrial”, compatibil si comparabil cu standardele internationale de referinta, si un set de principii si proceduri care sa duca la imbunatatirea programelor academice derulate;

– Adaptarea programelor de licenta si masterat existente la exigentele noului standard, pentru mai buna corelare a ofertei educationale cu piata muncii;

– Implementarea unei platforme de colaborare on-line integrata cu un sistem eLearning, ce permite utilizarea modulelor de curs digitale, predarea interactiva centrata pe student si invatamant la distanta performant, asigurandu-se astfel premisele cresterii accesului si participarii la invatamantul superior;

– Formarea unor dezvoltatori de cursuri on-line din randul cadrelor didactice din cele 2 institutii de invatamant din reteaua universitara;

– Perfectionarea personalului universitar implicat in asigurarea calitatii si dezvoltarea programelor de studii.

 

Valoarea totala a proiectului este de 6,633,960 RON din care 6,498,953 RON finantare nerambursabila. Contributia consortiului partenerilor este de 2%.

CONFERINTA PRESA COLABORIS

 

Web: http://www.arteiasi.ro/colaboris

 

Persoana de contact:

 

Conf. dr. Florin Grigoras

– prorector cercetare –

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iasi

(manager de proiect)

e-mail: fgrig0@yahoo.com

mobil: 0742769913