Conferinta de presa, Academia de Studii Economice din Bucuresti, 15 martie 2012

BucureÅŸti, 12 martie 2012

Conferinţă de presă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IaÅŸi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din BucureÅŸti, Universitatea de Vest din TimiÅŸoara, Universitatea din BucureÅŸti, Universitatea BabeÅŸ-Bolyai din Cluj-Napoca organizează workshop-ul studenÅ£esc, cu premii, pe tema „StudenÅ£ii definesc viitorul: Universitatea românească în anul 2020″, eveniment derulat în cadrul proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Invităm reprezentanţii mass-media la o conferinţă de presă susţinută de domnul prof. univ. dr. Dumitru MIRON, ce va avea loc în data de 15 martie 2012, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, în Clădirea Virgil Madgearu, Cibernetică, parter, sala 2013, în intervalul 09.00-09.15.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la adresa: constantin.halangescu@uaic.ro, în care să menţionaţi numele dumneavoastră şi organizaţia de media pe care o reprezentaţi.

Pentru informaţii despre proiect, vă rugăm să accesaţi www.quality.uaic.ro sau să adresaţi întrebări la e-mail quality@uaic.ro.
Pentru informaţii despre Fondul Social European şi Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, vă rugăm să accesaţi www.fseromania.ro.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506, IaÅŸi, Tel: 0232/201305, Fax: 0232/201710; e-mail:quality@uaic.ro
Persoane de contact: prof. univ. dr. Luminiţa IACOB, purtător de cuvânt sau drd. Constantin HĂLĂNGESCU
Tel: 0232/201102 int. 2347, e-mail: constantin.halangescu@uaic.ro

Academia de Studii Economice din BucureÅŸti
Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, 010374, Bucureşti