Conferinţa anuală a doctoranzilor în ştiinţe economice ediţia a II a

Titlul conferinţei

“EvoluÅ£ii ÅŸi performanÅ£e în managementul organizaÅ£iilor în context european”

Scop ÅŸi obiective
Strategia Lisabona vizează transformarea UE în cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere capabilă sa ofere locuri de muncă şi dezvoltare durabilă. Pentru realizarea acestui obiectiv devine imperioasă conexiunea sinergică între politicile publice, reconfigurarea culturii corporative şi implicarea modernă şi proactivă a universităţilor în crearea, diseminarea şi valorificarea cunoaşterii. În acest context programele doctorale pot crea fundamentele dezvoltării cercetării academice, sporirii intensivităţii academice la nivelul mediului de afaceri, colaborării între instituţiile publice şi private şi pregătirii de absolvenţi înalt calificaţi în sectoarele economiei bazate pe cunoaştere cu ridicat nivel de ocupare. În noul context naţional şi internaţional, conferinţa îşi propune să abordeze implicaţiile crizei economice dintr-o viziune multidisciplinară.
Totodată, conferinţa îşi propune să creeze o platformă de legătură între tinerii cercetători din domeniul ştiinţelor economice şi mediul de afaceri din România.
Participanţi
Sunt invitaÅ£i să participe cu lucrări în cadrul sesiunii de comunicări ÅŸtiinÅ£ifice toÅ£i doctoranzii beneficiari ai burselor acordate în cadrul proiectului „DOCTORAT ÅžI DOCTORANZI ÃŽN TRIUNGHIUL EDUCAÅ¢IE – CERCETARE – INOVARE (DOC-ECI)”.
De asemenea, pot participa cu lucrări în cadrul conferinţei şi ceilalţi doctoranzi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Comitetul de organizare
Prof univ dr Dumitru Miron
Asist univ drd Dan Dumitrescu
Asist univ dr Remus Hornoiu
Asist univ dr Alin Stancu
Asist univ drd Ştefan Răileanu
Lect. univ dr. Grigore Ioan PiroÅŸca
Lect. univ dr. Laurenţiu George Şerban Oprescu

Comitetul ştiinţific
Prof univ dr Ion Stancu
Prof univ dr Armenia Androniceanu
Prof univ dr Carmen Bălan
Prof univ dr Constanţa Bodea
Prof univ dr Cosmin Dobrin
Prof univ dr Victor Dragotă
Prof univ dr Mihaela Dumitrana
Prof univ dr Gheorghe Hurduzeu
Prof univ dr Nicolae Istudor
Prof univ dr Dumitru Marin
Prof univ dr Dinu Marin
Prof univ dr Constantin Mitruţ
Prof univ dr Pavel Năstase
Prof univ dr Bogdan Negrea
Prof univ dr Luminiţa Nicolescu
Prof univ dr Rodica Pamfilie
Prof univ dr Ion Popa
Prof univ dr. Marius Profiroiu
Prof univ dr Ion Smeureanu
Prof univ dr Gabriela Ţigu
Prof univ dr Emilia Ţiţan
Prof univ dr Răzvan Zaharia
Prof univ dr Dorin Zaharie

Call for papers
Invităm autorii să se înscrie cu lucrări din tematica aferentă domeniului lor de cercetare doctorală. Sunt acceptate atât lucrări teoretice, cât şi studii de caz, sau cercetări empirice.
Rezumatul lucrării va avea maxim 300 de cuvinte şi va fi transmis spre evaluare, până la data de 19 Martie 2010, în limba română şi în engleză, în format electronic, format pagină A4, caracter Times New Roman 12 pt., la un rând, marginile din stânga, sus şi jos de 2 cm şi marginea din dreapta de 3 cm.
Cele mai bune lucrări vor fi publicate în Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice.

INREGISTRARE PARTICIPANTI!

Date importante
30 Aprilie, 2010 Transmiterea lucrării
10 Mai, 2010 Notificarea de acceptare a lucrărilor
10 Mai, 2010 Comunicarea programului final
13-14 Mai, 2010 Conferinţa
Alte detalii:
Limba conferinţei va fi limba română. Nu există taxă de participare.
detalii pe www.doc-cdi2008.ase.ro

Contact
Asist univ dr. Alin Stancu
alinstancu@mk.ase.ro