Conferință “INTEGRAT – Resurse pentru femeile și grupurile Roma excluse social”

29 iunie 2011, București, Hotel Novotel, Sala Paris

AsociaÈ›ia pentru Dezvoltare È™i Promovare Socio-Economică CATALACTICA – BucureÈ™ti implementează, în perioada 01 iunie 2010-31 mai 2013, în regiunile BucureÈ™ti-Ilfov È™i Sud-Est, proiectul strategic “INTEGRAT – Resurse pentru femeile È™i grupurile Roma excluse social”, cofinanÈ›at de Fondul Social European prin Programul OperaÈ›ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul este implementat în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calității VieÈ›ii (ICCV) È™i Bolt International Consulting – L. Katsikaris-I. Parcharidis O.E. din Grecia.

Obiectivul general al proiectului este promovarea activă a incluziunii sociale pe piața muncii prin activarea economiei sociale, a femeilor și grupurilor etnice, precum și prin dezvoltarea de parteneriate și diseminarea de practici pozitive în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Creșterea nivelului de informare privind economia socială; 2. Formarea în scopul dezvoltării profesionale a femeilor și reprezentanților minorităților roma din ONG-uri ce își desfășoară activitatea în domeniul economiei sociale; 3. Creșterea nivelului de cooperare prin inițierea unei rețele interprofesionale concretizată în crearea unui Centru de Resurse pentru structurile economiei sociale; 4. Contribuirea la depășirea stereotipului cultural cu privire la rolul social și statutul profesional al femeilor și minorităților roma pe piața muncii și în societatea din România.
Activitățile principale ale proiectului se referă la derularea unui studiu privind stadiul dezvoltării economiei sociale în regiunile București-Ilfov și Sud-Est; elaborarea unor Manuale de intervenție pe baza principiilor economiei sociale; organizarea unui curs în domeniul economiei sociale; organizarea unor cursuri de formare și actualizare profesională privind economia socială în cadrul organizațiilor neguvernamentale; constituirea unui Centru de Resurse a economiei sociale; transferul de bune practici și desfășurarea unei campanii de informare și crestere a conștientizării rolului economiei sociale în rândul grupului țintă și al opiniei publice.
În cadrul Conferinței din data de 28 iunie 2011, organizată în Municipiul București (Hotel Novotel, sala Paris) vor fi prezentate rezultatele înregistrate în cadrul primului an de implementare (01 iunie 2011 – 31 mai 2013). La conferința de presă vor participa membrii Asociației Catalactica, reprezentanții partenerilor în proiect, reprezentanții diferitelor structuri ai economiei sociale, ai administrației publice centrale și locale, ai grupurilor țintă din economia socială și mass-media.
Vă mulțumim anticipat pentru participarea la acest eveniment si suntem convinși că implicarea dumneavoastră în implementarea proiectului va contribui la succesul acestuia.

Pentru informații suplimentare nu ezitati sa ne contactati la:
Telefon: 021/6190768
Fax: 021/2100181
E-mail: office@catalactica.org.ro