COMUNICATUL UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI PRIVIND INCETAREA CALITATII DE MEMBRU IN CONSILIUL DE MEDIERE A NUMITILOR ANCA ELISABETA CIUCA, POPOVICIU DANIELA, MUGUR MITROI SI ALTII, INCEPAND CU DATA DE 07.01.20100

emblemauniuniiumb.jpg

Uniunea Mediatorilor Bancari, asociatie profesionala a mediatorilor autorizati constituita la nivel national, prin Presedente Tudor Tatu, aduce la cunostinta intregului corp profesional al mediatorilor, precum si opiniei publice din Romania si Comunitatea europeana faptul ca, prin intrarea in vigoare a art III din Legea nr. 370/2009 de modificare a Legii nr. 192/2006 privitoare la mediere si ca urmare si a modificarii articolului 17 din Legea 192/2006 prin care membrii Consiliului de mediere au fost validati de catre Ministerul Justitiei la data de 11.noiembrie 2009, incepand cu data de 07.01.2010 acestia prin efectul legii, si-au pierdut din oficiu calitatea de membru in Consiliul de mediere devenind simpli mediatori autorizati.

Insusi, Decizia Curtii Constitutionale nr.447 din 07.04.2011 publicata in Monitorul Oficial M. Of. Partea I nr. 485 din 8 iulie 2011,statueaza ca motivele invocate de catre membrii Consiliului de mediere nu contravin principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat si nu au caracter retroactiv, ci dispun numai pentru viitor, urmand a-si gasi aplicare de la data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat.

Cu privire la celelalte critici de neconstitutionalitate, Curtea apreciaza ca normele de lege criticate nu restrang exercitiul dreptului de vot si nici al dreptului de a fi ales, ci reprezinta norme ce asigura cadrul legal pentru alegerea Consiliului de mediere pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2006, in conformitate cu evolutia din ultimii ani a profesiei de mediator si activitatea mediatorilor autorizati.

In conceptia legiuitorului, medierea reprezinta un serviciu public care este organizat si functioneaza pe baza unei legi speciale, iar profesia de mediator poate fi exercitata de un corp profesional selectat si functionand dupa reguli stabilite de lege pentru protejarea interesului public pe care aceasta activitate il implica, iar desfasurarea activitatii de mediere se realizeaza cu respectarea unor cerinte specifice in domeniu.

Numitii Anca Elisabeta Ciuca, Kibedii Katalin Barbara, Popoviciu Daniela, Fiscuci Irina, Marin Ioana, Sustac Zeno Daniel, Mugur Mitroi , Belbita Mariana si Zainia Mariana ne mai avand calitatea de membru al Consiliului de mediere nu mai pot organiza alegeri, sarcina revenind mediatorilor autorizati reuniti in cadrul unei Adunari Generale Extra-ordinare.

Orice tentativa sau punere in aplicare a intentiei acestora de a organiza alegeri va fi contestata in instanta.

Membrii fara portofoliu ai Consiliului de mediere incepand cu data de 07.01.2010 nu mai sunt indriduiti sa mai ia hotarari si decizii, intrucat se afla in sfera ilicitului prin neorganizarea alegerilor pana la aceasta data , cum ii obliga imperativ art III din L 370/2009 de modificare a L 192/2006 privitoare la mediere

Toate hotararile si deciziile emise de catre Consiliul de mediere dupa data sus mentionata sunt lovite de nulitate absoluta, fiind emise de o persoana juridica ramasa fara capacitate de exercitiu datorata culpei persoanelor care constituiau organele de conducere ale acestuia.

Cei in cauza prin rea-credinta, diverse mijloace dolosive si frauduloase au sfidat legea in complicitate cu Centrul pentru Solutionarea Disputelor prin Mediere Cluj, ca sa nu organizeze alegeri, fabricand un proces pe rolul Curtii de Apel Bucuresti in care, in data de 20.09.2010, la zece lunii de la intrarea in vigoare a art III din Legea nr.370/2009, au ridicat exceptia de neconstitutionalitate a acestui articol, exceptie ce a fost insusita de catre CAB care, a suspendat procesul  si trimis exceptia spre judecare Curtii Constitutionale.

In speta, se poat constata doua etape de nesocotire si incalcare flagranta a legii din partea celor sus mentionati.

Una cuprinsa intre data de intrare in vigoare a art III din Legea nr. 370/2009 si data de 20.09.2010 cand a fost ridicata exceptia de neconstitutionalitate in Dosarul nr.11934/2/2009, iar a doua dupa data de 07.04.2011 cand CCR a pronuntat Decizia nr.447 si pana in prezent,

Punerea in aplicare si respectarea Deciziilor CCR prin care sunt respinse exceptiile de neconstitutionalitate nu sunt conditionata de publicarea acestora in Monitorul Oficial, ca in cazul admiterilor, acestea se executa de indata.

Avand in vedere cele de mai sus Uniunea Mediatorilor Bancari prin Presedinte Tudor Tatu, atrage atentia in mod public celor mai sus mentionati sa paraseasca de indata Consiliulu de mediere si functiile pe care le detin fara niciun suport legal.

In cazul in care acestia continua sa nu inteleaga ca nu mai sunt membrii ai Consiliului de mediere din data de 06.01.2010, vor fi intreprinse toate masurile legale pentru tragerea la raspundere disciplinara sau penala, dupa caz.

Tot odata, Uniunea Mediatorilor Bancari face apel la toti mediatorii autorizati din Romania sa se reuneasca, de indata, in cadrul unei Adunari Generale Extraordinare si sa constituie o Comisie Electorala din randul mediatorilor pe care sa o mandateze cu efectuarea alegerilor pentru formarea unui Consiliu de mediere valid si necontestabil.

Presedinte UMB

Tudor Tatu