COMUNICATUL UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI CU PRIVIRE LA RECENTELE MODIFICARI ADUSE REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE MEDIERE

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania intrunit in sedinta ordinara la data de 12.09.2011, in urma analizarii situatiei cretate de catre membrii actualului Consiliu de mediere, prin modificarile aduse Regulamentului de Organizare si Functionare al Cdm fara consultarea mediatorilor si cu depasirea cadrului legal, intelege sa adopte o pozitie publica ferma, fata de intentia acestora de a crea un control asupra activitatii asociatiilor infiintate de mediatori in baza OG 26/2000 cu modificarile ulterioare si asupra careia Consiliul de mediere nu are atributii, intentie exprimata prin modificarile aduse.

Uniunea Mediatorilor Bancari isi exprima public dezacordul fata de aceste modificari si fata de tendinta membrilor actuali ai Consiliului de Mediere de centralizare si control excesiv asupra exercitarii profesiei de mediator, profesie liberala prin excelenta.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania solicita in mod public membrilor Consiliului de mediere sa respecte intocmai atributiile legale ce le revin in cadrul Consiliului de Mediere si separarea acestora de formele de organizare asociative voluntare ale mediatorilor precum si retragerea de indata a Hotararii Cdm nr.2450 din 6 august 2011 de modificare si completare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007 publicata in Monitorul Oficial 634 din 06 septembrie 2011 (M. Of. 634/2011) care, per ansamblu contine prevederi anti-constitutionale ce lezeaza in mod direct drepturile mediatorilor autorizati.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera inadecvata si in afara cadrului legal dorinta membrilor Consiliului de Mediere de a subordona asociatiile mediatorilor si vointa acestora.

Consiliul de Mediere este organismul de administrare si organizare a profesiei de mediator, infiintat in baza legii nr. 192/2006, fara atributii in organizarea asociatiilor infiintate de catre mediatori in baza legii nr. 26/2000, fara atributii executive,legislative si judecatoresti asa, cum membrii Cdm si le aroga.

Conform art. 20 din L – 192/2006 cu privire la mediere, cu modificarile ulterioare, Consiliul de mediere are decat urmatoarele atributiuni, de la care membrii ce il compun nu poat sa deroge:

a) sa promoveze activitatea de mediere si reprezinta interesele mediatorilor autorizati in scopul asigurarii calitatii serviciilor din domeniul medierii;
b) sa elaboreze standardele de formare in domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internationale in materie;
c) sa autorizeze programele de formare profesionala initiala si continua, precum si pe cele de specializare a mediatorilor;
d) sa intocmeasca si actualizeze lista furnizorilor de formare profesionala care au obtinut autorizarea;
e) sa autorizeze mediatorii, in conditiile prevazute lege si de procedura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere;
e^1) sa coopereze, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, in vederea asigurarii controlului mediatorilor si a serviciilor pe care acestia le presteaza, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009;
f) sa intocmesca si actualizeze tabloul mediatorilor autorizati;
g) sa tina evidenta birourilor mediatorilor autorizati;
h) sa supravegheze respectarea standardelor de formare in domeniul medierii;
i) sa elibereze documentele care atesta calificarea profesionala a mediatorilor;
j) sa adopte Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, precum si normele de raspundere disciplinara a acestora;
k) sa ia masuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si aplica normele privind raspunderea disciplinara a acestora;
l) sa faca propuneri pentru completarea sau, dupa caz, corelarea legislatiei privind medierea;
m) sa adopte regulamentul privind organizarea si functionarea sa;
m^1) sa organizeze alegerea urmatorului consiliu de mediere, in conditiile prevazute de lege;
n) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege, fara depasirea cadrului legal,

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania considera implicarea actualilor membrii ai Consiliului de Mediere in activitatea asociatiilor si a lipsirii mediatorilor autorizati de unele drepturi ce decurg din lege, o interventie agresiva neconstitutionala asupra vointei membrilor prin ingradirea scopului pentru care au fost infiintate asociatiile, avand in vedere si faptul ca cele doua institutii sunt create in baza a doua legi distincte, respectiv legea de organizare a profesiei de mediator si legea privind infiintarea de asociatii si fundatii in baza vointei persoanelor, membri ai asociatiilor.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera ca orice modificare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere trebuie sa priveasca doar organizarea Consiliului de mediere ca institutie, fara ingradirea dreptului la asociere al mediatorilor si incalcarii drepturilor acestora.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania considera ca, prin activitatea lor, membrii Consiliul de Mediere deviaza de la rolul lor statuat prin lege si anume promovarea profesiei si protejarea intereselor mediatorilor autorizati, identificand si ridicand intentionat pseudo-bariere in vederea distragerii atentiei mediatorilor de la problemele reale actuale ale profesiei si pentru pastrarea puterii si a momopolului care l-au instituit asupra formarii profesionale initiale si contunuie a mediatorilor..

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania, considera ca actualii membrii ai Consiliului de mediere au incalcat flagrant prevederile art III din L 370/2009 de modificare a L 192/2006, text de lege ce ii obliga imperativ sa organizeze alegeri pana in data de 06.01.2010, iar actele, hotararile si deciziile adoptate de catre acestia dupa data de 06.01.2010 le considera ,,nule”, precum si faptul ca, calitatea de membru in Cdm, al acestora, a incetat de drept, cu data de 06.01.2010.

Orice elaborare a unei hotarari sau decizii dupa aceasta data, trebuia luata in cadrul unei Adunari Generale a Mediatorilor pentru a avea efecte legale.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania considera necesar elaborarea Statutului profesiei de mediator care sa consolideze existenta corpului profesional al mediatorilor, format din totalitatea mediatorilor din Romania, asa cum se reglementeaza si in legea nr. 192/2006.

In cazul in care membrii Consiliului de mediere nu inteleg sa isi retraga singuri  in termen de zece zile de la emiterea acestui comunicat, prin Sectia de Contencios Administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007 publicata in Monitorul Oficial 634 din 06 septembrie 2011 (M. Of. 634/2011, conducerea UMB va declansa, in contencios, procedura de anulare a hotararii.
Pe aceasta cale, solicitam tuturor canalelor media sa se implice activ in prezentarea opiniei publice a realitatii ce se intampla la ora actuala in profesia de mediator, a  abuzurilor si ilegalitatilor pe care membrii actualului Consiliu de mediere le comit.

Presedinte UMB
Tudor Tatu

Tel.0744750036