Comunicat- Proiect: De la teorie la practica- primul pas spre construirea carierei

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la scoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: „De la teorie la practică- primul pas spre construirea carierei”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/22/2.1/G/16862

De la teorie la practică- primul pas spre construirea carierei

Un proiect destiant perfecţionării stagiilor de practică şi facilitării adaptării pe piaţa muncii pentru 120 de studenţi din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Asociaţia Sfântul Stelian a demarat în septembrie 2009 proiectul “De la teorie la practică-primul pas spre construirea carierei”, cofinanţat din Fondul Social European prin Progarmul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  Proiectul este implementat în parteneriat cu Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi vizează derularea unor stagii performante de practică întregite de activităţi complementare precum: informare şi asistenţă privind piaţa muncii în domeniul social, grupuri de dezvoltare personală şi profesională, activităţi de implicare civică şi voluntariat.

În cadrul proiectului s-au încheiat deja trei stagii de practică în cadrul cărora au fost pregătiţi la centrele Asociaţiei Sfântul Stelian un numar de 93 de studenţi din anii I, II şi III de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Proiectul s-a dovedit inovator, beneficiarii acestuia mărturisind că au avut parte de cea mai complexă şi mai performantă pregătire practică din timpul Facultăţii. Pentru a disemina rezultatele proiectului s-a organizat în iunie 2010 o masa rotundă la care au participat 39 de persoane din 26 de instituţii din domeniul social şi educaţional.

Al treilea stagiu de practică s-a încheiat în ianuarie 2011, iar cei  21 de studenţi de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, care au parcurs toate etapele programului au fost cu adevarat entuziaşti şi s-au implicat  în toate activităţile realizate. Astfel, timp de patru luni, au avut  posibilitatea  de a lucra în cele cinci centre ale Asociaţiei noastre: Centrul Educaţional  de zi « Steluţa », Centrul Medico-Social Sfântul Stelian,  Centrul de tip familial « Speranţă pentru mâine » din comuna Greaca, Centrul de servicii sociale pentru familii dezavantajate, Centrul de Servicii sociale pentru vârstnici. Experienţa din stagiile anterioare ne-a ajutat să ne structurăm şi să ne organizăm şi mai bine acest stagiu de practică, astfel că studenţii  au fost permanent îndrumaţi şi asistaţi de către unul dintre tutorii de practică, care i-au ajutat să  îşi dezvoltate abilităţile profesionale, prin integrarea în grupuri de dezvoltare, prin sfaturi practice privind  câmpul muncii, domeniul asistenţei sociale, cât şi prin accesul la o bază de date cu instituţii şi companii la care se vor putea angaja. 9 studenţi au semnat un contract de voluntariat cu Asociaţia Sfântul Stelian şi vor activa în cadrul organizaţiei noastre timp de minim 3 luni. De altfel, până în prezent, Asociaţia Sfântul Stelian a încheiat contracte de voluntariat cu 40 de studenţi din cei 93 care au desfăşurat stagiul de practică la Asociaţie.

Pe parcursul stagiului trei de practică, Asociaţia Sfântul Stelian a încheiat contracte de colaborare cu diferite instituţii: Fundaţia Geron, Asociaţia Diaconia, D.G.A.S.M.B. (Direcţia Generală de Asisistenţă Socială a Municipiului Bucureşti), iar cu Asociaţia P.A.V.E.L. şi cu Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr şi-a continuat colaborarea.

În luna februarie 2011 va fi demarat al IV lea şi ultimul stagiu de practică din cadrul proiectului care va avea un număr de 30 de beneficiari, studenţi din anul I şi II. Aceştia vor desfăşura la Centrele Asociaţiei şi practica compactă de vară. Şi la sfârşitul acestui stagiu vom organiza o masă rotundă la care vor fi invitate instituţii publice şi private din domeniul asistenţei sociale. Organizaţiile non-guvernamentale, DGASPC-urile şi alte instituţii de asistenţă socială partenere de practică vor putea contribui la realizarea Ghidului de Practică revizuit pentru anul universitar 2011-2012.

Aşa cum se poate observa, proiectul îşi propune să dezvolte personalitatea tinerilor şi, implicit, gradul lor de profesionalism, astfel încât să îi ajutăm să atingă un grad înalt de competenţă şi gestionare într-un mod mult mai flexibil etapa critică de trecere de la învăţare la viaţa activă. În acest fel, proiectul se aliniază şi obiectivelor specifice POS DRU. Proiectul asigură calitatea educaţiei şi formării iniţiale prin furnizarea unui model eficient de stagii de practică, precum şi prin suplimentarea acestor stagii cu activităţi menite să faciliteze accesul studenţilor pe piaţa forţei de muncă.

Persoana de contact: Otilia Geavlete, Project Manager

Telefon: 0730003845

Email: otiliageavlete@yahoo.com