Comunicat privind implementarea proiectului „Bază de practică pentru mecanizarea lucrărilor agricole în grădini, livezi și solarii (PRAGLIS)”

Universitatea POLITEHNICA din București, are deosebita plăcere de a vă informa în legătură cu implementarea proiectului „Bază de practică pentru mecanizarea lucrărilor agricole în grădini, livezi și solarii (PRAGLIS)”, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională 2017, de către CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior).

Obiectivul general constă în dezvoltarea bazei de practică a Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB) din Universitatea Politehnica din București (UPB) și utilizarea ei pentru dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru studenții de la specializările MIAIA (Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară) și IDRD (Ingineria Dezvoltării Rurale Durabile), în scopul inserției pe piața muncii, prin corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice.

Obiectivele specifice sunt:

  • întreÈ›inerea È™i îmbunătățirea echipamentelor folosite pentru mecanizarea lucrărilor agricole în grădini, livezi È™i solarii
  • asigurarea unei baze È™tiinÈ›ifice, biotehnice în măsură să asigure pregătirea È™i formarea profesională a studenÈ›ilor
  • înfiinÈ›area È™i întreÈ›inerea de culturi didactice/experimentale
  • conectarea spaÈ›iului din solarii la reÈ›eaua de comunicaÈ›ii IT în scopul monitorizării factorilor de creÈ™tere a unor culturi agricole.

Prin proiect ne propunem să dezvoltăm baza de practică în care studenții din ISB să beneficieze de corelarea cunoștințelor teoretice, dobândite pe parcursul anilor de studiu, cu abilitățile practice necesare unui loc de muncă. Pentru a putea realiza această legătură într-un mod cât mai eficient și pentru a putea urmări evoluția studenților, proiectul vizează dezvoltarea bazei de practică în care cadrele didactice din ISB să poată prezenta studenților fenomenele fizice și mecanice ce stau la baza mecanizării și automatizării lucrărilor agricole.

 

Pentru mai multe informații privind proiectul „Bază de practică pentru mecanizarea lucrărilor agricole în grădini, livezi și solarii (PRAGLIS)”, puteți contacta echipa proiectului la:

 

Universitatea POLITEHNICA din București

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Splaiul Independentei 313, sector 6, București

Tel: 021/4029648

Fax: 021/318.10.18

e-mail: constantin.gabriel.alex@gmail.com