COMUNICAT DE PRESÄ‚

 

 

 

FINALIZARE PROIECT – „SERVICII EBC PENTRU OPERATORII ÃŽN AGRICULTURA  ECOLOGICĂ”

Primăria comunei Valea Moldovei, în parteneriat cu primăriile comunelor Arbore, Cacica şi Frumosu, a derulat în perioada 1 noiembrie 2010 – 28 februarie 2011 proiectul „Servicii EBC pentru operatorii în agricultura ecologică”. Proiectul a fost finanţat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în cadrul programului „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), iniţiat de Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale.

Proiectul  şi-a atins scopul  –  cooperarea între 4 comunităţi EBC în vederea promovării agriculturii ecologice ÅŸi produselor obÅ£inute din agricultura ecologică prin utilizarea TIC.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost îndeplinite:

– dezvoltarea timp de 4 luni, a serviciilor PAPI în comunităţile EBC Valea Moldovei, Arbore, Cacica ÅŸi Frumosu, prin înfiinÅ£area unui serviciu PAPI de promovare a agriculturii ecologice utilizând instrumentele TIC;

– dezvoltarea de competenÅ£e TIC în rândul agricultorilor proveniÅ£i din 4 comunităţi – Valea Moldovei, Arbore, Cacica ÅŸi Frumosu –  interesaÅ£i în a deveni operatori în agricultura ecologică.

Rezultatele obţinute în urma implementării, în manieră cuantificabilă sunt:

-       un serviciu  PAPI nou –pentru promovarea agriculturii ecologice;

-       reţea de promovare a produselor ecologice;

-       28 agricultori instruiţi şi certificaţi TIC

-       28 agricultori instruiţi pentru a devenii operatori în agricultura ecologică;

-       28 agricultori cu acces la formele de informare TIC.

-       8 formatori certificaţi TIC;

-       un link de promovare a agriculturii ecologice şi a produselor ecologice;

-       modul de instruire TIC Utilizarea instrumentelor TIC în probleme privind agricultura ecologică, model de bună practică;

-       o baza de date comună pentru cele 4 localităţi EBC cu documentaţii  necesare serviciului nou înfiinţat.

Proiect: „Servicii EBC pentru operatorii în agricultura  ecologică” 

 Program: CONECT – Programul de Parteneriat între comunităţile locale EBC

Proiect finanţat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în cadrul programului „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), iniţiat de Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale. 

 Beneficiar proiect: Comuna VALEA MOLDOVEI, jud. Suceava

Tel. 0230.573.064, Fax. 0230.573.064, E-mail: pvmmorosanc@yahoo.com

 

Parteneri proiect: Comuna Arbore,jud.Suceava                

 Tel. 0230.539510  , Fax. 0230.539510, E-mail: primaria_arbore@yahoo.com       

Comuna Frumosu, jud. Suceava

Tel. 0230.576338,  Fax: 0230.576439, E-mail: frumosuprimaria@yahoo.com

Comuna Cacica, jud.Suceava

Tel. 0230.327002  Fax: 0230.237085, E-mail: primariacacica@yahoo.com             

www.ecomunitate.ro