Comunicat de presa, Vorniceni, 20 decembrie 2010

Vorniceni, 20 decembrie 2010

LANSAREA PROIECTULUI: ,,Imbunatatirea capacitatii de planificare strategica a autoritatilor administratiei publice locale, in comuna Vorniceni, judetul Botosani”

Comuna Vorniceni, judetul Botosani, in calitate de Beneficiar, anunta lansarea Proiectului ,,Imbunatatirea capacitatii de planificare strategica a autoritatior administratiei publice locale, in comuna Vorniceni, judetul Botosani”

Proiectul este cofinantat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013, si are codul SMIS 12462.

Valoarea totala eligibila a proiectului (fara TVA) este de 433.379,00 lei, din care:

  • 368.372,15 lei – valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European;
  • 56.339,27 lei – valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national
  • 8.667,58 lei – cofinantarea eligibila a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului il constituie intarirea capacitatii de reglementare si planificare strategica a administratiei publice locale din comuna Vorniceni, in vederea imbunatatirii politicilor publice la nivel local, cu impact asupra cresterii calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor

Scopul proiectului il reprezintÇŽ crearea cadrului strategic necesar investitiilor in vederea dezvoltÇŽrii durabile a comunitÇŽtii locale din comuna Vorniceni

Grupul tinta al proiectului este format din cele 62 de persoane cu norma intreaga si o persoana cu jumatate de norma prevazute in organigrama beneficiarului, respectiv functionari publici si personal contractual, atat salariati ai Primariei comunei Vorniceni, cat si angajati ai serviciilor publice aflate in subordinea beneficiarului.

Principalele activitati ale proiectului sunt: oganizarea administrativa a implementarii, instruirea specializata a resurselor umane, consultanta in managementul proiectului finantat, elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei, promovarea si publicitatea proiectului, evaluarea si monitorizarea proiectului, inchiderea proiectului.

Proiectul se va desfasura pe o perioada de 12 luni, in comuna Vorniceni, judetul Botosani.

Prin implementarea proiectului se vor obtine urmatoarele rezultate: cresterea numarului de administratii publice locale care au o strategie de dezvoltare; constientizarea la nivelul angajatilor Primariei comunei Vorniceni privind necesitatea imbunatatirii calitatii si eficientei furnizarii serviciilor si a utilizarii rationale a resurselor; imbunatatirea imaginii institutiei si cresterea competitivitatii la nivel local si regional; cresterea gradului de absorbtie a finantarilor nerambursabile si imbunatatirea capacitatii institutionale de a implementa proiectele cu eficienta si eficacitate; cresterea gradului de informare a comunitatii locale cu privire la dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse; furnizarea unui model de buna practica atat pentru alte institutii publice cat si pentru societatea civila

Pentru mai multe informatii despre derularea proiectului, va rugam sa contactati Comuna Vorniceni – Judetul Botosani – persoana juridica de drept public, cu sediul in comuna Vorniceni, judetul Botosani, cod postal 717470, telefon/fax 0231-563.533, persoana de contact Dl. Prof. Ovidiu Corleciuc – Manager de proiect si Primar al comunei Vorniceni, precum si la adresa de postÇŽ electronicÇŽ: primaria_vorniceni@yahoo.com