Comunicat de presa – eveniment de informare proiect AERONAVSECUR

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Pe data de 16.05.2011 are loc la BraÅŸov, Sala de conferinÅ£e Transilvania a hotelului Kolping, primul eveniment de informare din cadrul proiectului “ReÅ£eaua pentru protecÅ£ia sănătăţii ÅŸi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”, finanÅ£at din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Într-o perioadă marcată la nivel mondial de manifestarea insecurităţii sub diverse forme, cu precădere cea socială, dar şi de ameninţări la adresa sănătăţii şi vieţii, şansa de a avea un loc de muncă nu ar trebui să fie umbrită de nici un disconfort. O clipă de neatenţie, o secundă nefericită pe care o privim ca pe un ghinion şi pentru care sunt necesare, uneori, zile şi nopţi de suferinţă pentru cel expus, pentru familia sa şi pentru colectivul din care face parte pot transforma locul de muncă din siguranţa zilei de mâine în suferinţa zilei de azi.

Sindicatul Liber Independent I.C.A. Braşov (cuprinde lucrători din sectorul construcţii aeronautice), în parteneriat cu Sindicatul SANAB Brăila (sectorul construcţii navale) şi cu Federaţia Sindicală Federatione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Italia (industria prelucrătoare) derulează în perioada decembrie 2010-iulie 2012 proiectul AERONAVSECUR.

Un studiu pe bază de chestionare realizat în perioada ianuarie-martie 2009, la iniţiativa Sindicatului Liber Independent I.C.A. Braşov a reliefat că, desi regulile de protectia muncii sunt respectate, totusi 67,2 % dintre persoanele chestionate nu stiu care diferenţa dintre pericol şi risc la locul de muncă şi că de fapt pericolele la locul de muncă sunt generatoarele riscurilor de imbolnavire, accidente sau decese.

Iată de ce s-a simţit nevoia realizarii proiectului AERONAVSECUR, care cuprinde o campanie pentru creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor privind riscurile la locul de muncă în industria prelucrătoare, cu accent pe sectoarele de construcţii şi reparaţii aeronautice şi naval, realizarea unui manual unitar în domeniu şi cursuri pentru reprezentanţii Comitetelor de Sănătate şi securitate la locul de muncă şi pentru lucratorii din sectoarele mentionate. Problema prevenirii riscurilor la locul de muncă este în egala măsura o problemă a angajatorilor, dar şi a lucrătorilor, deci a sindicatelor, iar ameliorarea ei ţine de colaborarea dintre sindicate, patronate si legislativ.

Prin acest proiect se urmăreşte crearea unei reţele comune pentru creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare, prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor, contribuindu-se astfel în mod direct la îndeplinirea obiectivelor europene în domeniul sănătăţii si securităţii în munca, prin realizarea unui mediu sigur de muncă, adaptat nevoilor lucrătorilor din domenii cu particularităţi de risc accentuat şi predispoziţie la accidentele de muncă, aşa cum sunt cele din industria prelucratoare.

Proiectul se înscrie în Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilitatii lucrătorilor si a întreprinderilor, domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa accesaţi site-ul www.aeronavsecur.ro.