Comunicat de presa – Caravana San-School vine la tine!

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului deruleaza, in perioada noiembrie 2010 – octombrie 2013, in parteneriat cu Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Proiectelor in Domeniul Sanatatii, Uniunea Nationala a Tuturor Studentilor din Romania si Asociatia Euro<26 Romania, proiectul „Pentru sanatatea ta, pentru a nu abandona scoala!”, proiect co-finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,   Axa Prioritara – „Corelarea invatarii pe intreg parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.2 – „ Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”.

In cadrul proiectului, prin intermediul Caravanei „San – School”, 6000 de elevi vor beneficia de masuri de prevenire a abandonului scolar constand in informare, constientizare, si sprijin medical; corelativ, 3000 de parinti/ tutori ai elevilor vor fi destinatari ai activitatilor de constientizare asupra riscului de abandon scolar.

In scopul prevenirii abandonului scolar, proiectul desfasoara activitati de:

  1. informare si constientizare a parintilor/tutorilor atat asupra cauzelor ce favorizeaza parasirea timpurie a scolii cat si a consecintelor pe care renuntarea la educatie le antreneaza.
  2. orientare, consiliere, asistare a elevilor aflati in situatie de risc de parasire a scolii;
  3. detectarea, analiza si remedierea problemelor de sanatate ce afecteaza parcursul educational al elevilor (peste 6000 de copii vor beneficia de aceste servicii).

Interconditionarea dintre starea precara de sanatate a elevilor si abandonul scolar este abordata, la nivelul proiectului, nu doar in sensul promovarii educatiei sanitare, ci si prin acordarea de servicii minimale medicale remediale elevilor carora le sunt necesare astfel de interventii.

In acest context, in luna martie a.c, MECTS a achizitionat, prin leasing financiar 3 autoutilitare sanitare, dotate cu echipamente medicale necesare efectuarii unui consult medical general. In urma examinarii clinice, medicii  vor asigura diagnosticarea corecta a cazurilor examinate si  vor emite  recomandari, daca este cazul, pentru un consult de specialitate.

Prima localitate din mediul rural care a beneficiat de prezenta Caravanei San-School (30 martie a.c), a fost comuna Stelnica din judetul Ialomita.

Caravana San-School va urma traseul informarii si va parcurge pana la finele proiectului (octombrie 2013), peste 180 de localitati identificate in cadrul studiului de teren ca inregistrand risc mediu/major de abandon scolar.

Pentru detalii va stam la dispozitie:

Echipa de proiect

www.invatasafiisanatos.ro

e-mail:office@invatasafiisanatos.ro

tel: 0736.383.464