COMUNICAT DE PRESÄ‚

  • Investeste in oameni!
  • Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
  • Axa prioritară: 3. „CreÈ™terea adaptabilității lucrătorilor È™i a întreprinderilor”
  • Domeniul major de intervenÅ£ie: 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”
  • Titlul proiectului: „Dezvoltarea abilităților antreprenoriale È™i manageriale în zona IMM-urilor inovative din România pentru formarea È™i promovarea parteneriatelor naÈ›ionale È™i transnaÈ›ionale”
  • Cod Contract: POSDRU/92/3.1/S/63922

 

Institutul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, în calitate de beneficiar al proiectului “Dezvoltarea abilităților
antreprenoriale și manageriale în zona IMM-urilor inovative din România pentru formareași promovarea parteneriatelor naționale și transnaționale”, contract POSDRU/92/3.1/S/63922 vă invită să participați la seminarul internațional
“Diversitate și oportunitate în mediul de afaceri” care se va desfășura în perioada 20-21 aprilie 2012 la Hotel Rina Sinaia, sala Bucegi,începând cu ora 10.

Seminarul se adresează în principal grupului țintă al proiectului reprezentat de angajații la nivel operativ din IMM-uri și de
manageri, dar și tuturor persoanelor interesate.

Seminarul abordează ca teme de dezbatere “Formarea profesională soluție pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale” și “Parteneriatele naționale și transnaționale modalități de eficientizare a schimbării economice”.

În cadrul seminarului participanții vor fi informați despre necesitatea formării profesionale continue ca mijloc de dobândire a unor noi competențe și de adaptare la schimbările economice, dar și despre beneficiile încheierii de parteneriate care demonstrează că prin colaborare și cooperare se formează și se dezvoltă capitalul social, considerat catalizatorul
principal al dezvoltării economice.

Manager de proiect

Ioan Pițurescu