COMUNICAT DE PRESÄ‚

Brăila, 19 Aprilie 2011
Lansarea Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă și sărbătorirea Zilei Internaționale a Romilor
Asociaţia Pakiv România, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu: Asociaţia Amare Phrala – Fraţii noştri, Cluj-Napoca, Asociaţia Divers, Târgu-Mureş, Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate, Bucureşti, şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. – Atena, Grecia, în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, cu o perioadă de implementare de 36 luni, începând cu data de 1 septembrie 2010, având un buget de 20.853.800,00 lei, a organizat
CONFERINÅ¢A DE LANSARE A CENTRULUI DE INCLUZIUNE SOCIALÄ‚ PENTRU PERSOANELE DE ETNIE ROMÄ‚ – REGIUNEA SUD-EST – BRÄ‚ILA
ÅžI
ZIUA INTERNAÅ¢IONALÄ‚ A ROMILOR
În cadrul conferinţei de lansare a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, care a avut loc în data de 7 aprilie 2011 începând cu orele 10.00 la sediul din Str. Danubiului nr.4 – Brăila, au fost prezentate:
– descrierea proiectului ale căror activităţi, urmăresc facilitarea incluziunii sociale ÅŸi profesionale, accesul la programe de pregătire ÅŸi la măsuri specifice de sprijin pentru 1.440 de persoane de etnie romă la nivel naÅ£ional, în vederea eliminării fenomenului de alienare socială ÅŸi excluziune a acestor persoane care se confruntă cu o serie de problematici interdependente, precum ÅŸomajul, lipsa de competenÅ£e sau competenÅ£e inadecvate în contextul realităţii sociale ÅŸi economice aflată în continuă schimbare, venituri reduse, condiÅ£ii de viaţă precare, discriminare socială.
– descrierea Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Brăila, prezentarea activităţilor care vor fi desfăşurate în cadrul centrului, precum ÅŸi a modului de organizare ÅŸi funcÅ£ionare.
Participanţi la eveniment au fost membrii echipei de proiect, reprezentanţi ai administraţiilor publice, societăţile civile şi mass-media.

În cadrul celui de-al doilea eveniment respectiv „ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ROMILOR care avut loc pe data de 8 aprilie la sediul Centrului de Incluziune pentru Persoanele de Etnie Romă, începând cu orele 11.00, au fost organizate următoarele evenimente:
– masă rotundă la care a fost prezentată importanÅ£a zilei de 8 aprilie în contextul
internaţional şi naţional, alocuţiuni ale participanţilor, expoziţie de fotografii cu persoane de etnie romă şi o prezentare privind istoria romilor susţinută de Doamna Moraru Emelina, Director al Şcolii “Nikos Kazantzakis” – Brăila.
– program artistic de dansuri tradiÅ£ionale rome susÅ£inut de un grup de copii de la Åžcoala “Nikos Kazantzakis” Brăila, coordonaÅ£i de domnul profesor de limba romani Huidan Mishu.
Рdeplasare la Monumentul Eroilor pentru depunerea unei coroane de flori ̨n memoria victimelor holocaustului.
– deplasare pe Faleza Dunării pentru depunerea de coroniÅ£e pe Dunăre.
– închiderea evenimentului prin organizarea unei serate culturale desfăşurată alături de lăutari ai Municipiului Brăila cu participarea a 40 de invitaÅ£i.
ParticipanÅ£i la eveniment au fost membrii echipei de proiect, reprezentanÅ£i ai administraÅ£iilor publice – Aurel Simionescu Primarul Municipiului Brăila, Veronica Macri Subprefect InstituÅ£ia Prefectului – Brăila, membri ai societăţii civile, reprezentanÅ£i ai organizaÅ£iilor rome : AlianÅ£a pentru Unitatea Romilor, Pro EducaÅ£ia, Centrul pentru ocuparea forÅ£ei de muncă “Expert”, Partida Romilor ÅŸi mass-media.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România CISPER Sud-Est Brăila
Telefon: 0722/253380 Grosu Săndel
Web: www.pakiv.ro, http://cis-rom.ro Director
E-mail: pakiv_romania@yahoo.com E-mail: cispersudest@yahoo.com