COMUNICAT AL UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI REFERITOR LA PROBLEMELE PUSE IN DEZBATERE DE CATRE CONSILIUL DE MEDIERE

Consiliul Director (CD) al Uniunii Mediatorilor Bancari (UMB) a hotărât să exprime următoarele puncte de vedere, după consultări repetate, faţă de opiniile cuprinse în P.V. al şedinţei Consiliului de mediere (CM) din 18.12.2010, comunicatul CM din 6 ianuarie 2001, discuţiile de la întâlnirea organizată de CM în data de 23 ianuarie şi luările de poziţii ale altor asociaţii şi mediatori.

În data de în data de 12.02.2010 a avut loc o şedinţă a membrilor CD al UMB la care au fost dezbătute probleme actuale privind medierea, activitatea mediatorilor, aplicarea art. 6, 24, 75 şi Art. III din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi măsuri organizatorice privind UMB.

În primul rând CD apreciază în mod pozitiv activitatea deosebită a UMB, de la înfiinţarea asociaţiei, printr-o campanie de presă fără precedent prin amploarea difuzării desfăşurată de preşedintele Tudor Tatu şi vicepreşedintele Constantin Asofronie (peste 40 de articole in presa centrala si cateva zeci in presa regionala si locala, 5 comunicate, 5 interviuri în emisiuni TV şi doua la radio), precum şi prin conferinţa de prezentare a UMB din 28.01.2010 la care au participat 70 persoane, constituind ca şi conferinţa mediatorilor de la Braşov din 05.09.2009, organizată de aceiaşi 2 mediatori, reuniunile cele mai ample ale mediatorilor de la publicarea legii medierii în anul 2006 până în prezent.

Aceste cifre depăşesc cu mult activitatea de promovare a medierii prin mass-media desfăşurată de membrii CM în cei peste 3 ani de activitate sterilă, sub aşteptările mediatorilor care-i plătesc, iar ceea ce este mai grav, este că aceste persoane au obstrucţionat şi sabotat aceste reuniuni, deşi ele urmăreau depăşirea blocajului în activitatea CM, promovarea medierii, organizarea mediatorilor, modificările legislative necesare şi alte probleme majore.

În campania de presă desfăşurată de conducerea UMB şi conferinţa de prezentare, pe parcursul a aproximativ 75% din timp sau întindere s-au făcut referinţe la mediere în general şi 25% medierii în domeniul financiar-bancar, specific asociaţiei, toate cheltuielile fiind suportate de CD.

În contrast cu aceste servicii aduse renaşterii medierii în România şi atitudinea noastră din această perioadă, unii membri ai CM prin preşedintele Anca Ciucă ne-au răsplătit cu refuzul ilegal, abuziv şi discriminatoriu de a înscrie UMB în Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale ale Mediatorilor, deşi au fost depuse toate actele necesare şi se îndeplinesc condiţiile din lege şi Hotărârea nr. 1374/25.01.2009 a CM, poate mult mai bine decât multe din cele 23 asociaţii înscrise.

Având în vedere susţinerile eronate şi netemeinice din răspunsul preşedintelui CM, CD al UMB a hotărât deschiderea acţiunii în contencios administrativ, sesizarea Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, sesizarea Comisiei de disciplina a CM, in continuare discutănd despre sesizarea Parchetului Curti de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de abuz în serviciu de catre Presedintelui CM, Anca Elisabeta Ciuca.

Preşedintele CM a refuzat înscrierea motivând între altele că UMB a pus bazele unei noi profesii care nu are legătură cu legea medierii, deşi este vorba în toate actele şi declaraţiile de o specializare a mediatorilor autorizaţi conform legii 192/2006, că UMB nu poate fi înscrisă pentru că, după 3 ani de funcţionare defectuoasă şi cu multe neîmpliniri, abuzuri şi ilegalităţi, membrii realeşi în CM, nu au fost în stare să adopte „nici o hotărâre cu privire la domeniile de specializare a mediatorilor”!

Pe de o parte se recunoaşte că sintagma „mediator bancar” ar fi un domeniu de specializare a mediatorilor, aşa cum reiese şi din Actul constitutiv şi Statutul UMB, iar pe de altă parte, lipsa de reglementare din culpa membrilor CM nu este imputabilă mediatorilor autorizaţi care au dorit să se asocieze după criteriul specializării în domeniul financiar-bancar într-o asociaţie UMB, având aceleaşi drepturi ca alte asociaţii de mediatori şi să practice medierea într-un mediu în care, pe fondul crizei financiare, numărul de conflicte a crescut foarte mult în ultimii ani.

În al treilea rând, CD al UMB constată că CM, la numai 2 luni de funcţionare, se află din nou în blocaj funcţional şi de comunicare de o lună de zile, că nu au fost pregătite şi stabilite măsuri de aplicare a Art. III din Legea nr. 370/2009 de modificare a legii medierii, care a instituit obligaţia CM de a desfăşura alegeri până la data de 6 ianuarie 2010, că la cererile noastre repetate şi apoi ale altor mediatori, asociaţii şi chiar a 3 membri din CM, de a începe de urgenţă consultări cu asociaţiile şi de a modifica ROF al CM şi regulamentul de organizare a alegerilor, unii membri ai CM au organizat la 23.01.2010 un simulacru de consultare la care au participat reprezentanţi de la numai 7 din cele 23 asociaţii înscrise în registrul CM şi apoi de 2 săptămâni nimic, retrăgându-şi comunicatul din 6.01.2010 şi neinformând despre ce s-a discutat pe 23.01.2010.

Având în vedere aceste considerente şi lipsa de activitate şi comunicare a CM, recidiva în depăşirea termenului legal de organizare a alegerilor impuse de art. III şi nesprijinirea iniţiativelor de colaborare cu instanţele pentru aplicarea art. 6 din Legea nr. 370/2009 de la 03.03.2010, CD al UMB solicită tuturor celorlalte asociaţii care nu şi-au exprimat vreun punct de vedere faţă de problemele puse în dezbatere, să o facă în cel mai scurt timp după consultarea membrilor, inclusiv despre oportunitatea sesizării Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, comisiilor juridice şi de cercetare a abuzurilor, petiţiilor şi corupţiei din parlament, mass-mediei şi cetăţenilor, precum şi despre ipoteza organizării unei Conferinţe Extraordinare a mediatorilor care să aprobe liniile generale de modificare a actelor normative interne şi modul de organizare a alegerilor.

Uitându-ne în urmă, ar trebui să ne daţi dreptate şi să vedeţi că, deja s-a pierdut aproape un an de la alegerile contestate din mai 2009 şi problemele pe care noi le-am sesizat şi combătut nu au dispărut, chiar amplificându-se.

CD al UMB consideră că a aşteptat destul 3 luni, cu interes, decenţă şi disponibilitate începerea activităţii de către al doilea CM, validat în condiţii cvasi-legale, aplicarea măsurilor din noua lege şi văzând că majoritatea membrilor CM nu au de gând să facă acest lucru, cheamă ceilalţi mediatori să ni se alăture, pentru a nu mai pierde iarăşi un an de zile până când CM va încerca poate să îşi îndeplinească atribuţiile, după considerente abuzive şi ilegale, după ce a dovedit incapacitate managerială şi rea-voinţă în aplicarea legii.

Campania de aducere la legalitate şi îndeplinirea atribuţiilor de către membrii CM va fi combativă. exigentă, participativă, deontologică, consultativă, publică şi revocatorie la adresa acestora, sub deviza „Medierea nu-i a lor, este a noastră, a tuturor”. Vă aşteptăm lângă noi!

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari