COMUNICAT AL UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI CU PRIVIRE LA LUAREA UNOR MASURI DE STOPARE A ABUZURILOR SAVARSITE DE CATRE MEMBRII CONSILIULUI DE MEDIERE

Conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari isi exprima pentru a mia oara, ingrijorarea in legatura cu modul in care membrii Consiliului de mediere inteleg sa isi faca datoria in a respecta legea si a actiona, in vederea implementarii medierii in Romania.

Membrii Consiliului de mediere neavand girul a 2/3 dintre mediatori, in cadrul unei conferinte extraordinare pentru a asigura interimatul, toate hotararile si deciziile luate de catre acestia incepand cu data de 06.01.2010 sunt nule de drept.

In vederea stoparii flagelului infractional continuu care a cuprins membrii Consiliului de mediere,Conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari a introdus in data de 22.09.2010 trei actiuni la Curtea de Apel Bucuresti prin care a solicitat:

1. Constatarea obligatiei membrilor Consiliului de mediere (CdM) de a organiza alegeri pana in data de 06.01.2010 conf. art III din L 370/2009,

2. Constatarea nulitatii tuturor hotararilor si deciziilor emanate de la Cdm dupa aceasta data , .

3. Constatarea dreptul conferit mediatorilor prin lege, de a alege si de a fi alesi pana la data de 06.01.2010, in lumina art. III din L 370/2009.

Consiliul Director al Uniunii mediatorilor Bancari nu concepe ca alegerile sa fie organizate de catre membrii Consiliului de mediere care, incepand cu data de 06.01.2010 se afla in confict cu legea medierii si Codul penal.

In accesoriu saptamana in curs, Uniunea Mediatorilor Bancari va solicita instantei sa emita, prin Ordonanta Presedentiala, o hotarare cu caracter vremelnic pana la ramanerea definitiva a hotararii de baza, care sa interzica membrilor Cdm sa mai emita decizii si hotarari, inclusiv a hotararii de a mai organiza conferinte si noi alegeri, decat prin hotararea mediatorilor autorizati reuniti intr-o Conferinta extraordinara , alta decat cea anuntata ca fiind organizata de Cdm in luna noiembrie..

Incapacitatea juridica si interesele personale al membrilor Consiliului de mediere aflati in stare de ilegalitate, se rasfrang asupra intregului corp profesional, mentinut in stare de inconvalescenta voita.

Justitiabilul,oameni de afaceri, persoanele juridice, instantele de judecata etc, au nevoie de mediatori calificati, cu buna pregatire teoretica si practica, specialisti in domenii de activitate, fapt pentru care, conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari dezaproba hotararile Consiliului de mediere si le considera ilegale, in a nu lasa si a impune mediatorilor sa, nu se specializeze pe domenii de activitate asa cum fiecare doreste in functie de pregatire , cunostintele si abilitatile practice ale fiecaruia.

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari, odata cu emiterea comunicatului declara deschis ca nu recunoaste calitatea de membru al Consiliului de mediere niciunei persoane care ocupa aceste functii ilegal in momentul de fata si nu recunoaste nicio hotarare sau decizie luata de catre aceste persoane, incepand cu data de 06.01.2010, atata timp cat incalca flagrant legea, conduce discretionar si netransparent, nu asigura accesul asociatiilor profesionale ale mediatorilor la procesul decizional, nu raspunde solicitarilor legale si intemeiate ale mediatorilor si asociatiilor, isi publica retroactiv cu luni de zile hotararile cu mari greseli (de ex. HCdm nr. 170 si 171), nu cerceteaza si nu sanctioneaza abaterile unor membri ai Consiliului de mediere, tolereaza desfasurarea de cursuri de formare initiala a mediatorilor in conditii ilegale (neavizate in prealabil sau conduse de persoane care nu au calitatea de formator) si pe care UMB le-a semnalat in mod repetat, fara ca, in cauza sa se ia vreo masura

Uniunea Mediatorilor Bancari considera ca este absolut necesara reorganizarea institutiei medierii.

Consiliul de mediere este autoritatea nationala de reglementare si control in domeniul medierii, iar in baza prerogativelor sale legale, este responsabil in fata publicului larg si a mediatorilor, de apararea prestigiului profesiei de mediator si specializarea acestora, precum si de a veghea la respectarea legii in interiorul profesiei.

Din pacate, membrii Consiliului de mediere si-au inteles gresit rolul social, precum si responsabilitatile fata de colegii mediatori, justitiabili si institutiile statului, si a pus Uniunea Mediatorilor Bancari in situatia de a lua act de faptul ca prezenta acestora, ilegala, in cadrul autoritatii corpului profesional al mediatorilor ar aduce doar prejudicii profesiei, in special, si medierii, in general, adoptand astfel masura apelarii la justitie pentru a le stopa abuzurile si ilegalitatile savarsite de catre acestia.

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari

Uniunea Mediatorilor Bancari
Bucuresti, B-dul Chisinau Nr.8,Sectorul 2
Tel/Fax: 0216281218
Mobil: 0745515542 / 0744750036
ofice@mediatorbancar.ro
http://www.mediatorbancar.ro