CG&GC IT SA a inceput consolidarea nodului electronic al Primariei Municipiului Buzau pentru realizarea extinderii si asigurarii interoperabilitatii serviciilor de eGuvernare si eAdministratie la nivelul municipiului Buzau.

Aceasta noua implementare face parte din strategia de informatizare demarata de Primaria Municipiului Buzau in 2006-2007 si are ca obiectiv realizarea extinderii si asigurarea interoperabilitatii serviciilor de eGuvernare si eAdministratie, la nivelul aparatul de specialitate si la nivelul unitatilor subordonate. Proiectul va asigura o eficienta marita a actului de administratie publica si va permite asigurarea de servicii imbunatatite catre cetateni, facand posibila in viitor si achitarea taxelor si impozitelor online.
Prima etapa a acestei strategii a fost demarata in 2008, prin implementarea unui pachet software integrat pentru modernizarea si automatizarea activitatii din cadrul institutiei si eficientizarea procesului de management al relatiei cu cetatenii. Implementarea solutiilor de eGovernment la nivelul Primariei Buzau a atras in mod natural nevoia alinierii unitatilor subordonate pentru eficientizarea intregului aparat de administratie publica a localitatii, pentru un sistem mai bun de raportare si bugetare indeplinind premisele transformarii municipiului Buzau in “Buzaul Digital”.
Proiectul acesta are 2 obiective principale care trebuie indeplinite simultan:
– furnizarea de servicii publice on-line catre cetateni, mediul de afaceri si administratie publica
– eficientizarea activitatilor interne ale departamentelor si unitatilor subordonate, utilizand mijloace specifice IT&C
“Am reusit sa reducem birocratia si costurile din Primaria Buzau, interactionam mai bine cu cetatenii municipiului iar acum vrem sa atingem acest obiectiv si in colaborarea cu unitatile subordonate. Ne dorim un Buzau digital ca sa fim mai transparenti in ceea ce priveste cetatenii si mai eficienti in ceea ce priveste aparatul propriu. Am reusit asta utilizand fonduri atrase, facand astfel economii consistente la buget.” A declarat dr.ing.Constantin Boscodeala, primarul municipiului Buzau
“Implementarea acestui proiect inseamna pentru mine ca cetatean al municipiului Buzau posibilitatea sa beneficiez de servicii la nivel european, iar ca membru al echipei CG&GC o incununare a efortului pe care l-am depus impreuna cu echipa Primariei Buzau. Aceasta realizare nu ar fi fost posibila fara colaborarea foarte buna de care am beneficiat din partea domnului primar si al echipei sale care a dat dovada de un profesionalism exceptional.” – a declarat Sorin Lazar, Director Agentia CG&GC Buzau
‘Suntem intr-o etapa delicata a proiectului, declara – Dna Mary Niculae – Director Public Sector Solutions din cadrul grupului CG&GC – Tot ce am gandit si construit ca sistem integrat pentru back- office , trebuie sa raspunda, acum, a trei nivele de nevoi: nevoia cetateanului, respectiv a mediului afaceri, care se adreseaza cu probleme reale, concrete, privind asistenta sociala din partea administratiei locale, eliberarea certificatelor, eliberarea autorizatiilor, plata taxelor si impozitelor locale etc; nevoia propriilor angajati, care trebuie sa foloseasca in munca lor de zi cu zi, sisteme performante de procesare rapida a datelor, aceasta pentru acuratete si raspuns imediat ; nevoia altor institutii publice , fara de care instituitia primarului nu ar functiona ( trezorerie, banci, minister, servicii deconcentrate etc).
Pentru aceasta etapa, proiectul; urmareste sa puna la dispozitia tuturor beneficiarilor, amintiti mai jos, instrumente/ mijloace electronice adecvate ( plata on line a taxelor si impozitelor locale, eliberarea on line a certificatelor si a autorizatiilor etc), astfel incat toti cei implicati sa se bucure de trasparenta si feedback imediat. Felicit initiativa Dlui Primar si a echipei dumnealui de a implementa in Primaria municipiului Buzau un sistem care va sprijini eliminand , astfel, managementul . Obiectivul Primariei Municipiului Buzau il reprezinta cresterea gradului de satisfactie a clientului sau, cetateanul”
Valoarea proiectului de consolidare a nodului electronic si deschiderea lui catre subordonate este de 3.432.000 de Ron din care 98% sunt fonduri europene atrase prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS-CCE, Axa prioritara III, in baza contractului incheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.
Date tehnice: Initial, arhitectura generala a presupus crearea unei infrastructuri primare, care sa deserveasca aparatul de specialitate si sa asigure punerea in functiune a sistemului si operabilitatea acestuia in cel mai scurt timp posibil. Aceasta etapa a constat in realizarea infrastructurii de comunicatii si a infrastructurii hardware si software. Odata cu acestea a fost necesara si securizarea sistemului din punct de vedere informatic si fizic pentru evitarea interferentelor si pierderilor de orice natura. Avand deja consolidata o baza solida si securizata de echipamente, prin eforturi proprii, s-a trecut, intr-o etapa ulterioara, la realizarea si implementarea platformelor software specifice, capabile sa asigure managementul institutional. In etapa actuala, cu ajutorul fondurilor europene, se vor implementa solutii adecvate de eGuvernare, capabile sa genereze o gama vasta de servicii electronice, se va extinde platforma de tip e- administratie catre toate subordoantele primariei municipiului si, in etapa finala, se vor omogeniza sistemele implementate.