Cele mai importante modificari aduse Codului Muncii in 2011

Dupa indelungi dezbateri, noul Cod al Muncii a intrat in vigoare din luna mai 2011. Principalele modificari aduse actului normativ au fost:
1. Sanctionarea drastica a muncii la negru. Angajarea a pana la cinci persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata iar angajarea a mai mult de 5 persoane fara contract constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la doi ani sau cu amenda.
2. Marirea perioadei de proba. Pentru a verifica compatibiliatea angajatului cu locul de munca vizat se poate stabili o perioada de proba la incheiera contractului de munca, de 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie (fata de 30) si de maxim 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere (fata de 90).
3. Posibilitatea de a face angajări succesive de proba a mai multor persoane pentru acelaşi post pe o perioada de maximum 12 luni.
4. Absolventii de invatamant superior au la inceput de profesie un stagiu de sase luni. La sfarsitul acestuia angajatorul este obligat sa elibereze o adeverinta vizata de Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul.
5. Introducerea criteriilor de performanta de catre angajator. Acestea trebuiesc introduse in contractul individual de munca sau, pentru contractele de munca aflate in derulare, se vor incheia acte aditionale, iar criteriile de evaluare a performantelor trebuiesc introduse in Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatii. In cazul in care obiectivele de performanta nu sunt inscrise in contractul de munca, ci sunt stipulate intr-o decizie unilaterala a angajatorului, o eventuala concediere pentru necorespundere profesionala va fi greu de realizat.
6. Marirea perioadei pe care se poate incheia un contract individual de munca pe o perioada determinata. Perioada maxima de valabilitate a unui contract individual de munca pe o perioada determinata a crescut de la 24 la 36 de luni.
7. Posibilitatea prelungirii duratei timpului de lucru, astfel incat durata medie a programului săptămânal de lucru, calculata pentru o perioada de referinţa de 4 luni, sa nu depăşească 48 ore, inclusiv orele suplimentare. Munca suplimentara se compensează prin ore libere plătite in termen de 60 de zile calendaristice.
8. Eliminarea interdicţiei de a face angajări in cazul concedierilor colective . Astfel, in termen de 45 de zile de la data concedierii colective salariatul concediat are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat in aceeaşi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.
9. Majorarea sporului acordat pentru munca prestata in timpul nopţii la 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

IBS Professional Solutions este prima companie locala care ofera servicii integrate de consultanta fiscala si juridica (prin avocatii colaboratori IBS).
IBS Professional Solutions este mai mult decat un nume, este un concept despre cum pot obtine companiile un avantaj intr-un mediu dificil. Realitatea complexa solicita solutii complexe si de aceea am structurat serviciile noastre ca Solutii de Afaceri Integrate.
Conceptul scoate in evidenta faptul ca orice afacere trebuie vazuta ca un sistem, iar succesul depinde de performanta tuturor elementelor ce compun sistemul.
Combinatia dintre experienta vasta in domeniu, intelegerea pietei locale si experienta unei echipe cu abilitati si competente complementare ne permite sa oferim clientilor nostri servicii de consultanta de inalta calitate.
Compania a fost infiintata in 2006 si are in prezent o echipa de 15 consultanti.

Pentru mai multe detalii:
Liliana Singureanu – Associate
liliana.singureanu@ibs-p.ro
IBS Professional Solutions
7-9 Tudor Stefan street
Bucharest, sect. 1
tel: (40) 31 420 62 47
fax: (40) 31 420 62 48