Cele 8 tipuri de branding si cum le puteti utiliza

Acest articol a fost scris de Sorin, CEO Manager SorinDesign. Dac? dori?i s? face?i urm?torul pas în afacerea dvs., v? încuraj?m s? vizita?i SorinDesign.Ro, propulsat de SorinAlmaDesign.

Deci, ce tipuri de branding ar trebui s? face?i? Exist? mai multe tipuri de branding care merit? explorate în profunzime. Iat? cele 8 tipuri de branding pe care trebuie s? le cunoa?te?i:

 1. Product branding
 2. Branding produs
 3. Servicii de branding
 4. Branding cu am?nuntul
 5. Branding cultural ?i geografic
 6. Branding corporativ
 7. Branding online
 8. Brand offline

Le vom descompune mai jos, astfel încât s? pute?i vedea cum func?ioneaz?, cum pot lucra împreun? ?i cum ar putea func?iona pentru marca dvs. unic?.

1. Branding personal

La început, se poate sim?i ciudat s? te gânde?ti la o persoan? ca având un brand. La urma urmei, nu suntem produse, suntem oameni. ?i avem personalit??i înn?scute, nu m?rci cultivate.

Este adev?rat. Dar când vorbim despre branding personal, nu vorbim despre crearea unei personalit??i pentru tine. Vorbim despre construirea unei persoane publice care s? comunice cu exactitate personalitatea dvs. unic?.

Brandingul personal are loc pe re?elele de socializare ?i în medii fa?? în fa??, în care percep?ia celorlal?i despre dvs. poate avea un impact masiv asupra reputa?iei dvs. profesionale ?i sociale – într-un mod bun sau dezastruos.

Deci, cum „faci” brandingul personal? Cultivând o persoan? public? care îi îndrum? pe oamenii care v? v?d s? atribuie anumite tr?s?turi ?i valori caracterului dumneavoastr?.

Gânde?te-te la Cardi B. Iube?te-o sau nu, nu po?i nega c? are un brand personal foarte clar, atent construit. Candiditatea ei fa?? de trecutul ei, concentrarea asupra for??rii ?i extinderii constante a imperiului, umorului s?u grosolan ?i a limbii care ies în afar? sunt toate componente ale m?rcii sale personale care o fac instantaneu recunoscut? ?i de succes.

De?i s-ar putea s? nu dori?i neap?rat s? v? marca?i ca Cardi B, pute?i înv??a multe din modul în care ?i-a cultivat marca personal?.

Modul în care v? stiliza?i pentru fotografii, tipurile de imagini ?i citate pe care le distribui?i pe re?elele de socializare, platformele în care alege?i s? v? petrece?i timpul ?i modul în care interac?iona?i cu ceilal?i sunt piesele de branding personal care se reunesc pentru a ar?ta lumii cine sunte?i sunt ca individ.

2. Brandingul produsului

Brandingul produsului este ac?iunea de a marca un anumit produs. La fel ca brandingul personal implic? cultivarea unui vocabular public ?i a unei estetici pentru dvs., brandingul de produse modeleaz? modul în care lumea v? percepe produsul prin alegeri estetice deliberate.

Cu brandingul produsului, obiectivul este s? conecta?i publicul potrivit la produsul dvs. De exemplu, a?i putea fi un designer de mobilier de lux.

Exist? un anumit tip de cump?r?tor – cunoscut ?i ca avatar de client – care este responsabil pentru majoritatea vânz?rilor dvs. Prin intermediul unui branding de produse atent, v? pute?i asigura c? persoanele care se potrivesc acestui avatar de client:

 • Auzi despre marca ta
 • Vizita?i site-ul dvs. web
 • Aprecia?i, urma?i ?i abona?i-v? la diferitele canale de socializare…

… si, în cele din urm?, cump?ra?i-v? mobilierul.

Deci, cum pute?i spune lumii c? oferi?i piese de ultim? genera?ie destinate cump?r?torilor care au mijloacele ?i dorin?a de mobilier de lux?

Prin intermediul brandingului care comunic? aceste valori – cum ar fi un font serif, o palet? de culori neutr? ?i neutr? pentru logo-ul dvs., site-ul web ?i materialele de marketing ?i optând pentru vânzarea cu am?nuntul a mobilierului din magazinele pe care cump?r?torul ?int? tinde s? le viziteze, cum ar fi magazinele universale de lux ?i buticurile independente.

Brandul dvs. se poate extinde ?i asupra modului în care ajunge?i la clien?i, cum ar fi trimiterea unor cump?r?tori actuali ?i poten?iali c?r?i de look bine construite, care utilizeaz? hârtie de calitate ?i legare.

Dac? nu sunte?i sigur cum alegerea culorilor ?i a fontului pe care o face?i pentru marca dvs. modeleaz? percep?ia poten?ialilor cump?r?tori asupra produselor dvs., consulta?i post?rile noastre despre psihologia culorii ?i alegând fontul potrivit.

Vrei s? afli mai multe despre brandingul produselor?

Citi?i post?rile noastre pe blog despre branding de produse ?i branding de m?rfuri; orice marc? care produce produse tangibile ar trebui s? fac? din brandingul produsului o parte a strategiei lor de marketing.

3. Servicii de branding

Spre deosebire de produse, care sunt u?or de marcat în moduri vizibile ?i tangibile, serviciile sunt pu?in mai provocatoare pentru marc?. Dar asta nu înseamn? c? m?rcile nu o pot face eficient – trebuie doar s? fie dispu?i s? gândeasc? în afara casetei.

Adesea, serviciile de branding se prezint? sub form? de „extras”, cum ar fi o companie de asigur?ri care le trimite tuturor clien?ilor cecuri de reducere la sfâr?itul anului sau un hotel care ofer? cookie-uri gratuite la biroul de concierge.

Serviciul de branding poate veni, de asemenea, sub forma îndeplinirii a?tept?rilor specifice care diferen?iaz? o companie de concuren?ii lor, cum ar fi o companie de cablu care conecteaz? clien?ii cu reprezentan?i ai serviciilor pentru clien?i, mai degrab? decât solicit?ri automate, atunci când apeleaz?.

Ideea este c?, oferind aceste elemente suplimentare, îi înv??a?i pe consumatori s? asocieze marca dvs. cu o anumit? experien?? a utilizatorului ?i îi determina?i s? revin? în continuare pentru a avea din nou experien?a respectiv?.

Oamenii doresc servicii rapide, eficiente, prietenoase ?i, în anumite industrii, este suficient s? furniza?i acest tip de servicii în mod constant. În altele, un brand trebuie s? mearg? activ dincolo de dincolo de a oferi avantaje nea?teptate pentru a se distinge din mul?ime.

Orice companie care ofer? un serviciu, indiferent dac? serviciul este singura lor ofert? sau ceva oferit al?turi de produse tangibile, trebuie s? creeze încredere în consumatorul lor, mai ales c? nu toate serviciile au rezultate imediate.

Modul în care pot face acest lucru este conectându-se la consumatorii lor la un nivel emo?ional mai profund.

Lua?i SOSGreenEnergy, de exemplu. Brandul companiei ?i-a sculptat reputa?ia de companie cu sim?ul umorului, în primul rând prin reimaginarea videoclipurilor, tradi?ionaliste, despre siguran?a si incredere. 

4. Brandingul cu am?nuntul

Când intra?i într-un magazin de c?r?mid? ?i mortar, aspectul s?u fizic are un aspect specific acestei m?rci. Aceasta este brandingul cu am?nuntul în ac?iune.

Alegeri de design deliberate, cum ar fi aspectul s?u, corpurile de iluminat, decorul, muzica redat?, corpurile de afi?are ?i chiar tipul de pardoseal? sunt toate atent selectate pentru a crea o experien?? de via?? pentru fiecare cump?r?tor care intr? în magazin.

Brandingul cu am?nuntul este o necesitate pentru orice companie care opereaz? într-o loca?ie fizic?. Comer?ul electronic a cunoscut o cre?tere imens? în ultimii ani ?i aceast? tendin?? nu se schimb? în curând.

Deci, pentru a-i face pe cump?r?tori s? treac? prin u?i, comercian?ii cu am?nuntul trebuie s?-?i îmbun?t??easc? jocul de branding ?i s?-?i transforme magazinele în experien?e pe care cump?r?torii doresc s? le revin? ?i s? le retr?iasc?.

5. Branding cultural ?i geografic

Brandingul cultural ?i geografic sunt de fapt dou? tipuri separate de branding, dar similare. Ambele sunt populare în industria turismului.

Brandingul geografic este branding pentru ora?e, state, regiuni ?i chiar ??ri. Gândi?i-v? la „I Love New York” pentru a reprezenta New York City ?i Turnul Eiffel ca un simbol al Parisului.

Marcarea cultural? este similar?, dar se concentreaz? pe aspectele culturale ale unei regiuni în raport cu cele geografice. Gândi?i-v? la „o cafenea pe trotuar” fa?? de Turnul Eiffel pentru a reprezenta Parisul sau „ceremonia ceaiului japonez” versus Muntele Fuji pentru a reprezenta Japonia.

Deci, ce fel de afaceri pot beneficia de brandingul cultural ?i geografic? Turismul ?i afacerile adiacente turismului, cum ar fi hotelurile ?i taxiurile aeroporturilor, cu siguran??, dar ?i orice fel de afacere care face din regiunea sa de origine un punct focal în branding-ul s?u.

6. Branding corporativ

Dac? o companie este o persoan?, branding-ul corporativ este modul în care î?i exprim? personalitatea. Brandingul corporativ, la fel ca alte tipuri de branding, este seria de op?iuni de design ?i ac?iuni care comunic? puncte cheie despre brand, cum ar fi:

 • Valori
 • Misiune
 • Punct de pre?
 • Exclusivitate
 • Consumator ideal

Brandingul corporativ dep??e?te designul ?i reclamele site-urilor web. Include modul în care compania se comport? social ?i profesional, cum ar fi parteneriatul cu anumite organiza?ii caritabile sau r?spunsul la evenimentele actuale.

Branding-ul corporativ se extinde adesea la eforturile de recrutare ale companiei ?i la cultura companiei, care în cele din urm? modeleaz? modul în care publicul percepe marca.

Un exemplu celebru de companie cu un brand corporativ puternic intern ?i extern este Google, care ofer? celebru angaja?ilor tot ceea ce ar putea avea nevoie – prânz gratuit, asisten?? medical? la fa?a locului, transferuri gratuite la ?i de la serviciu ?i o sum? generoas? de concediu parental pl?tit , doar pentru a numi câteva – fiind în acela?i timp una dintre cele mai recunoscute m?rci din lume.

Pentru eventualii angaja?i poten?iali, îns??i ideea de a lucra la Google pare mai degrab? o oportunitate decât un loc de munc?, o oportunitate de a face parte dintr-una dintre cele mai dinamice, creative corpora?ii de pe planet?.

7. Branding online

Brandingul online, dup? cum sugereaz? ?i numele, este un branding care se întâmpl? online. Spre deosebire de tipurile specifice de branding, cum ar fi brandingul personal sau de produs, brandingul online este o categorie larg? care se refer? la toate tipurile de branding care se întâmpl? pe internet.

Acesta este modul în care o persoan? se pozi?ioneaz? pe re?elele de socializare, este genul de reclame online pe care le furnizeaz? un furnizor de servicii, toate op?iunile de proiectare care intr? în buletine informative prin e-mail, pagini de destina?ie, design web receptiv ?i r?spunsuri automate la mesaje.

Incorpora?i brandingul online în strategia dvs. de brand pentru a stabili mai bine încrederea clien?ilor ?i pentru a v? spori acoperirea c?tre un public mai larg

Pentru m?rcile care au atât prezen?? digital?, cât ?i digital?, brandingul online eficient se simte adesea ca o extensie a brandingului offline al companiei.

De exemplu, liniile directoare digitale privind serviciile pentru clien?i includ adesea utilizarea aceluia?i vocabular ca ?i asocia?ii din magazin ai m?rcii.

În caz contrar, este posibil s? observa?i c? op?iunile de design digital ale unui anumit brand pot s? le imite pe cele ale magazinului fizic, aducând online atmosfera offline.

Dac? brandingul online face parte din strategia dvs. de branding (în zilele noastre, acesta trebuie s? fie), cheia pentru a-l face corect este s? v? asigura?i c? se potrive?te identit??ii dvs. de marc? mai largi, ca o m?nu??.

Trecerea de la un site de comer? electronic moale ?i minimalist la un design de ambalare desc?rcat ?i suprasolicitat poate fi deranjant pentru clien?i atunci când primesc produse ?i astfel submineaz? încercarea dvs. de a construi o rela?ie semnificativ? între ace?tia ?i marca dvs.

Când v? proiecta?i brandingul, gândi?i-v? la toate locurile în care va ap?rea. Va trebui s? v? gândi?i la modul în care ve?i exprima marca pe off ?i offline ?i, mai precis, unde va ap?rea în ambele arene. Site-ul dvs. ?i profilurile din re?elele de socializare sunt date, dar ce zici de anun?urile tip?rite?

Dar m?rfurile pe care le-ar pl?cea publicului dvs. ?int?? Gânde?te-te la m?rcile tale preferate ?i la toate locurile în care interac?ionezi cu ele.

Cum difer? marca lor de la un loc la altul, r?mânând totu?i consecven?i? Mersul într-un magazin Apple nu este aceea?i experien?? cu glisarea prin iPhone, dar cei doi simt c? sunt conecta?i cumva – asta înseamn? branding.

8. Brand offline

În cazul în care numele nu este evident, branding-ul offline este un branding care se întâmpl? offline. La fel ca brandingul online poate cuprinde tipuri de branding, cum ar fi branding personal, branding de produse, branding corporativ ?i branding cultural ?i geografic, branding offline poate cuprinde ?i acestea.

Marfa ?i produsele tip?rite sunt branding offline. Brandingul cu am?nuntul este branding offline. La fel ?i brandul personal pe care l-a?i putea aduce la o întâlnire cu clien?ii sau la o conferin?? din industrie.

Poate include garderoba, locul de desf??urare pentru întâlnirile cu clien?ii, marca ?i modelul pe care îl alege?i pentru ma?inile companiei dvs. ?i chiar m?rcile de echipamente pe care le folosi?i dvs. ?i echipa dvs.

Alege?i tipurile potrivite de branding pentru afacerea dvs.

Dup? cum pute?i vedea, exist? o mul?ime de tipuri diferite de branding pe care companiile ?i alte entit??i le folosesc pentru a ar?ta lumii cine sunt – ?i vizualizând-o ca pe o diagram? Venn, majoritatea companiilor folosesc mai mult de un tip de branding.

Gândi?i-v? la modul în care v? pute?i exprima marca prin dou? sau mai multe tipuri de branding.

Poate c? înf??ur?rile atractive pentru ma?inile companiei dvs. ?i ambalajele care arat? ca versiuni mini ale acestor ma?ini este cel mai bun mod de a v? conduce marca acas? sau poate o aplica?ie care reproduce senza?ia de a merge prin unul dintre magazinele dvs. de c?r?mid? ?i mortar este cum pute?i crea o experien?? de neuitat.

Juca?i-v? cu el ?i distra?i-v?, pentru c? atunci când v? distra?i, sunte?i autentic … iar autenticitatea este în centrul tuturor brandurilor extraordinare.