CBM Biotehgen lansează proiectul POSDRU/109/2.1/G/81570 – BIOPRACT

 

 

 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă”

 

Comunicat de presă

CBM Biotehgen lansează proiectul POSDRU/109/2.1/G/81570 – BIOPRACT

Centrul de Biotehnologii Microbiene BIOTEHGEN organizează în data de 15.12.2011, ora 11.00 workshopul de lansare a proiectului POSDRU/109/2.1/G/81570 -„Dezvoltarea abilităților practice ale studenților din domeniul biotehnologiei în vederea facilitării inserției lor pe piața muncii (BIOPRACT)”. În cadrul workshopului se va organiza și o conferință de presă.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea abilităților practice ale studenților din domeniul  biotehnologic (biotehnologii industriale, biotehnologii agricole, biotehnologii în protecția mediului, biotehnologie și siguranță alimentară), consilierea și orientarea profesională a acestora, în vederea creșterii absorbției viitorilor absolvenți pe piața muncii.

Locație: campusul USAMV București din Bd. Mărăști nr.59, sector 1, București, clădirea P (Facultatea de Management), amfiteatrul 21.

 

Pentru mai multe detalii şi informaţii referitoare la organizarea acestui eveniment, persoana de contact este: Florentina Matei – Manager de proiect; e-mail: biotehgen@yahoo.com.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.