CASTIGATORII CONCURSURILOR DIN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/90/2.1/S/60390: „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE VOCATIONALA PENRU ELEVI, IN VEDEREA FACILITARII INTEGRARII LOR ULTERIOARE PE PIATA MUNCII” – COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII „GHEORGHE AIRINEI” – Regiunea Bucuresti – Ilfov

EUROTRAINING SOLUTION SRL Beneficiar al proiectului POSDRU/90/2.1/S/60390 impreuna cu ENTERPRISE BUSINESS SYSTEMS SRL si Colegiul Tehnnic de Posta si Telecomunicatii „Gheorghe Airinei”, Parteneri în proiectul POSDRU/90/2.1/S/60390.
anunta elevii castigatori ai concursurilor desfasurate la finalizarea stagiilor de practica pentru specializarea: tehnician in telecomunicatii, concursuri organizate in cadrul proiectul multi-regional, „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE VOCATIONALA PENTRU ELEVI, IN VEDEREA FACILITARII INTEGRARII LOR ULTERIOARE PE PIATA MUNCII”, co-finantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/60390 incheiat intre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” si Eurotraining Solution SRL, in calitate de Beneficiar/ Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic –Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in calitate de ordonator de credite.

Stagiul 24.10.2011 – 04.1.2011 – specializarea tehnician in telecomunicatii
Locul I : Cretu Evelin Vasile – 10 – 300 ron
Locul II: Enache Eugen Vladut – 9,79 – 200 ron
Locul III: Paun Laurentiu Ionut – 9,68 – 100 ron

Stagiul 07.11.2011 – 18.11.2011 – specializarea tehnician in telecomunicatii
Locul I : Boerescu Alexandra Cristina – 9,96 – 300 ron
Locul II: Sisu Iuliana – 9,63 – 200 ron
Locul III: Sora Elena Simona – 9,60 – 100 ron

Valoarea totala a proiectului este de 11190138 RON,din care asistenta financiara nerambursabila este de 10602131 RON ( 492838 – FEDR si 1287098,70-buget national ).
Proiectul se implementeaza in Bucuresti – Ilfov, Sud – Muntenia si Sud-Vest Oltenia pe o perioada de 30 de luni.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:
EUROTRAINING SOLUTION SRL
Adresa: Calea Plevnei 139, Corp B, Parter, Camera 17, Bucuresti
Calea Plevnei 172, Et.1, Bucuresti
Tel: 021 313 01 64
Fax: 021 313 01 67
Email: luisa@e-trainings.ro
Web-site:www.invataomeserie.ro
Persoana de contact: Maria Luisa Radulici, Responsabil Informare si Publicitate
Autoritatea contractanta: AM POSDRU – Str.Scarlatescu,nr.17-19,sector 1, Bucuresti
OIPOSDRU_CNDIPT: Str.Spiru Haret, nr.10-12, Sector 1, Bucuresti