Calificarea face diferența!

168 de angajați în domeniul industriei și serviciilor, în regiunea București-Ilfov, au oportunitatea de a beneficia de un pachet integrat de servicii de informare/consiliere/
orientare/formare profesională prin proiectul „Calificarea angajaţilor din industrie şi sercivii – un pas înainte pentru rezolvarea crizei economice!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

ÃŽn perioada iunie 2011 – iunie 2013, Universitatea Politehnica din BucureÈ™ti, în parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL, derulează proiectul „Calificarea angajaÅ£ilor din industrie ÅŸi sercivii – un pas înainte pentru rezolvarea crizei economice!”, ce are ca obiectiv general dezvoltarea È™i implementarea de programe de formare profesională continuă pentru 168 de angajaÈ›i, în vederea dezvoltării capitalului uman È™i creÈ™terii calității forÈ›ei de muncă, prin facilitarea accesului la o calificare completă È™i corelată cu cerinÈ›ele actuale ale pieÈ›ei muncii.
În vederea realizării obiectivului propus, se vor desfășura o serie de activități specifice, după cum urmează:
 activitatea de informare și conștientizare a beneficiilor Formării Profesionale Continue(FPC) – adresată atât angajaților, cât și angajatorilor, în sensul armonizării nevoii de dezvoltare profesională a angajaților cu cerințele de competitivitate ale angajatorilor;
 activitatea de orientare/consiliere profesională a angajaților – evaluarea nevoilor de calificare/recalificare ale angajaților, în stânsă corelare cu analiza cerințelor în ceea ce privește comptența în rândul angajatorilor;
 desfășurarea a 6 cursuri de calificare/recalificare, nivel II, aferente unrmătoarelor meserii:
operator introducere, validare şi prelucrare date, electronist aparate şi echipamente pentru radio şi TV, strungar, operator în industria ceramicii brute, lăcătuş mechanic prestări servicii, operator cazane, turbine cu abur, instalaţii auxiliare de termoficare;
 diseminarea rezultatelor proiectului – crearea unei rețele de minim 10 parteneriate cu alți furnizori de FPC.
Selectarea angajaților, ce vor constitui grupului țintă al proiectului, va respecta principiile egalității de șanse, iar atragerea și menținerea acestora va fi asigurată prin promovarea beneficiilor de certificare a competențelor de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și a subvențiilor lunare de participare.
Contact: Oana Momai
Asistent promovare – informare – monitorizare – 0737.514.528