Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii!

10.10.2011
COMUNICAT DE PRESA

168 de angajati din domeniul industriei au oportunitatea de a beneficia de consiliere profesionala, cursuri de formare profesionala continua si certificarea competentelor dobandite, prin proiectul „Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii!”, cofinantat din Fondul Social European
Comunicat de presa – Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii!
Universitatea Politehnica din Bucuresti deruleaza, in perioada iunie 2011- iunie 2013, in parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL, proiectul “Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii”, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.3 – „Acces si participare la formare profesionala continua”.
Proiectul isi propune dezvoltarea si implementarea de programe de formare profesionala continua pentru 168 de angajati in regiunea Bucresti- Ilfov, in vederea dezvoltarii capitalului uman si cresterii calitatii fortei de munca, prin facilitarea accesului la o calificare completa si corelata cu cerintele actuale ale pietei muncii.
In vederea realizarii obiectivului propus, se va dezvolta un pachet de servicii integrate de informare/orientare/consiliere/formare profesionala, urmand, astfel, a fi desfasurate o serie de activitati specifice.
Activitatea de informare si constientizare a beneficiilor Formarii Profesionale Continue (FPC) va viza:
 angajatii – cunoasterea propriilor nevoi de perfectionare; certificarea competentelor; adaptarea si mentinerea pe o piata a muncii moderna, flexibila ÅŸi inclusiva; cresterea increderii in sine; dezvoltarea personala si profesionala;
 agentii economici – calitate, competitivitate, productivitate.
Implementarea activitatilor de orientare/consiliere profesionala a angajatilor din domeniul industiriei se va face in sensul dobandirii de catre acestia a competentelor solicitate la locul de munca, prin evaluarea comparativa a cererii si ofertei de competente.
Maximizarea rezultatelor proiectului va fi asigurata prin crearea unei retele de minim 10 parteneriate pentru FPC.
Formarea competentelor profesionale specifice calificarilor pentru cei 168 de angajati se va realiza prin furnizararea urmatoarelor 6 programe (cursuri) de FPC, nivel II: electrician exploatare medie şi joasa tensiune, mecanic auto, electronist reţele de telecomunicaţii, electrician de intreţinere şi reparaţii in industria mica, sudor, electrician in instalaţii energetice. Totodata, absolventii vor beneficia de certificarea competentelor de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si subventii lunare de participare.
In desfasurarea fiecarei activitati si in constituirea grupului tinta se vor promova si respecta principiile obiectivelor “Inovare si TIC” , “Egalitate de sanse” si ” Dezvoltare durabila”.
Pentru mai multe informatii privind proiectul, puteti contacta echipa la: 0737.514.530 – Andreea Birdeanu, Asistent promovare-informare-monitorizare.