Business Excellence Tool include acum şi facilităţi de raportare conforme cu cerinţele OMFP 1649/2011

Aplicaţia de modelare organizaţională Business Excellence Tool include acum şi facilităţi de raportare conforme cu cerinţele OMFP 1649/2011 privind modificarea şi completarea OMFP 946/2005
La doar o lună de la publicarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice 1649/2011, Avantera anunţă includerea în aplicaţia BET a instrumentelor de raportare conforme cu cerinţele acestuia.
Acum BET oferă concomitent suportul informatic pentru

  • implementarea cerinÅ£elor OMFP 946/2005 ÅŸi pentru
  • raportarea stadiului de implementare al acestor cerinÅ£e.

Aplicaţia permite crearea de sesiuni de raportare (trimestriale, anuale) în cadrul cărora, fiecare unitate organizaţională proprie cât şi eventualele instituţii subordonate realizează evaluarea stadiului de implementare pentru cele douăzeci şi cinci de standarde din OMFP 946/2005.
BET centralizează automat rapoartele şi oferă totodată posibilitatea monitorizării stadiului de completare a autoevaluării pentru fiecare unitate sau instituţie care raportează.
La finalizarea raportării, BET prezintă rapoartele impuse prin actul normativ, cu conţinutul şi în formatul solicitat de acesta.
„Ne-am străduit să oferim într-un timp record beneficiarilor noştri posibilitatea de a se alinia la cerinţele OMFP 1649/2011. Modulul de raportare este integrat cu restul aplicaţiei, beneficiind de aceeaşi interfaţă prietenoasă şi ergonomică .” ne-a declarat Andrei Dumitraşcu, Development Manager pentru Business Excellence Tool.
Menit să ofere un ghid privind bunele practici în conducerea organizaţiilor, OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial s-a născut prin preluarea şi adaptarea conceptelor dezvoltate de o iniţiativă a mediului privat din SUA – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO – Internal Control Integrated Framework).
Cerinţele OMFP 946 sunt coerente şi în unele privinţe complementare cu cerinţele ISO 9000, ISO 10013, ISO 14000, ISO 18000, ISO 31000 precum şi cu cerinţele standardelor de excelenţă european (promovat de European Foundation for Quality Management) respectiv american (promovat de National Institute for Standards and Technology).

„Conducerea unei organizaţii nu poate concepută altfel decât unitar. În consecinţă, dezvoltarea aplicaţiei de modelare organizaţională BET urmăreşte tratarea integrată a tuturor acestor cerinţe pentru a oferi organizaţiilor publice sau private un instrument performant de conducere.” a adăugat dl Mihai Pascadi, Director General Avantera.

Despre BET – Business Excellence Tool este prima aplicaţie de modelare a proceselor organizaţionale (business process modelling) realizată de o companie românească. Aplicaţia a fost deja implementată, pentru o parte din modulele sale sau pentru toate modulele, în regim de utilizare cu număr nelimitat de utilizatori, în organizaţii care însumează peste 22.000 de angajaţi. Centrată pe reingineria proceselor organizaţionale, optimizare, managementul perfomanţei şi al riscurilor,  aplicaţia oferă alături de funcţionalităţi standard şi o serie de funcţionalităţi ce fac din BET un produs unic în lume. Născut din experienţa directă acumulată într-un număr semnificativ de proiecte de consultanţă în management, în care s-au modelat în decursul timpului mii de procese organizaţionale, Business Excellence Tool oferă conducătoilor de organizaţii, consultanţilor interni şi externi un mijloc de perfecţionare şi adaptare permanentă a organizaţiei la provocările cu care aceasta se confruntă.

Despre Avantera – Avantera este o companie de consultanţă care adresează necesităţile organizaÅ£iilor pe patru nivele: strategic, operaÅ£ional, cultural-motivaÅ£ional ÅŸi al infrastructurii, în special al celei de TI. ÃŽn cei opt ani de existenţă a pus la dispoziÅ£ia beneficiarilor săi soluÅ£ii adecvate pentru dinamizarea ÅŸi accelerarea dezvoltării lor sistematice, continue, pe baze solide ÅŸi orientarea activităţii lor spre excelenţă, utilizând cele mai moderne instrumente ÅŸi tehnici de management, cu un pas înaintea timpului lor: Avant-era.