Bază de aplicații practice agro-mecanice cu sisteme inteligente de monitorizare în grădini, solarii și livezi” (BAPRAGROSIM)

Universitatea POLITEHNICA din București, are deosebita plăcere de a vă informa în legătură cu implementarea proiectului „Bază de aplicații practice agro-mecanice cu sisteme inteligente de monitorizare în grădini, solarii și livezi” (BAPRAGROSIM), finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională 2018, de către CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior).

Obiectivul general constă în dezvoltarea bazei de practică a Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB) din Universitatea Politehnica din București (UPB) și utilizarea ei pentru dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru studenții de la specializările MIAIA (Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară) și IDRD (Ingineria Dezvoltării Rurale Durabile), în scopul inserției pe piața muncii, prin corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice.

Obiectivele specifice sunt:

  • asigurarea unei baze È™tiinÈ›ifice, biotehnice în măsură să asigure pregătirea È™i formarea profesională a studenÈ›ilor facultății
  • întreÈ›inerea È™i îmbunătățirea echipamentelor folosite pentru mecanizarea lucrărilor agricole în grădini, livezi È™i solarii
  • înfiinÈ›area È™i întreÈ›inerea de culturi legumicole în scop didactic
  • utilizarea roboÈ›ilor de dimensiuni mici în scopul monitorizării factorilor de creÈ™tere a unor culturi agricole.

Pentru a putea realiza această legătură într-un mod cât mai eficient și pentru a putea urmări evoluția studenților, proiectul vizează dezvoltarea bazei de aplicații practice în care cadrele didactice din ISB să poată prezenta studenților fenomenele fizice și mecanice ce stau la baza mecanizării și automatizării lucrărilor agricole. De asemenea, au fost scrise si diseminate mai multe articole științifice publicate in cadrul unor conferinte stiintifice internationale

Pentru mai multe informații privind proiectul „Bază de aplicații practice agro-mecanice cu sisteme inteligente de monitorizare în grădini, solarii și livezi” (BAPRAGROSIM), puteți contacta echipa proiectului la:

Universitatea POLITEHNICA din București

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice