Apel deschis pentru crearea Grupului de Lucru pentru continuitatea Programului Tineret în Acțiune 2014-2020

Consiliul Tineretului din România lansează apelul pentru crearea Grupului de Lucru privind susținerea demersurilor pentru continuitatea Programului Tineret în Acțiune în perioada 2014–2020.

Context european și național
Comisia Europeană a comunicat în data de 23 noiembrie 2011 propunerea sa privind viitorul Programului european care susține educația, formarea, tineretul și sportul sub denumirea „Erasmus for all: The EU Programme for Education, Training, Youth and Sport” (2014–2020). În acest context, problematica mai sus amintită a primit o susținere financiară de 15.2 mld. Euro în plus pentru această perioadă, conform propunerii financiare multianuale a CE pentru perioada 2014–2020, comunicată în iunie 2011.
Deși investiția în tineri ocupă un rol cheie în tratatele[1] și strategiile europene, susținerea organizațiilor de și pentru tineret și a lucrului cu și pentru tineri nu este menționată ca o prioritate distinctă, respectiv fără a avea alocată o linie sau un program independent de finanțare.

Programul Tineret în Acțiune al Comisiei Europene (2007–2013), special destinat activității de tineret, lucrătorilor de tineret și tinerilor neorganizați a avut un aport semnificativ în atingerea obiectivelor stabilite în domeniul tineretului la nivel european și s-a dovedit, în majoritatea statelor europene, inclusiv România, complementar politicilor și programelor pentru tineret existente la nivel național. Astfel, în urma evaluării parțiale la nivel european a eficienței implementării Programului, se poate concluziona faptul că Programul a avut o contribuție majoră în sfere precum: dezvoltarea personală și profesională a tinerilor beneficiari, învățarea interculturală în rândul tinerilor, profesionalizarea lucrului pentru tineri (youth work), respectiv și în cadrul organizațiilor de și pentru tineret.
În România, Programul a contribuit semnificativ la dezvoltarea și susținerea activităților pentru tineri, a organizațiilor de și pentru tineret și a lucrului profesionist pentru tineri, fiind singura linie de finanțare constantă la nivel național care oferă organizațiilor de/pentru tineret posibilitatea de a desfășura activități în mod sustenabil și eficient, având costuri de cofinanțare minime și prefinanțare care permite desfășurarea activității cu un minim de riscuri.

Comunicarea Comisiei Europene bazează viitorul Program „Erasmus for all” 2014–2020 pe trei acțiuni principale: Mobilitatea în învățământ, Cooperare pentru inovare și bune practici și Reforma politicilor, punând accentul în special pe educația formală superioară și mobilitatea individuală a tinerilor, fără a considera rolul și importanța organizațiilor de și pentru tineret ca principali actori atât la nivelul politicilor pentru tineret, dar și a procesului de învățare și dezvoltare a tinerilor. Fără a avea un angajament explicit pentru problematica de tineret, aceasta va rămâne în afara politicilor publice care vizează tinerii iar riscurile pentru scăderea standardelor de calitate în ce privește munca de tineret sunt tot mai mari.

Grupul de Lucru pentru continuitatea Programului Tineret în Acțiune 2014-2020
În acest context, Consiliul Tineretului din România lansează apelul pentru formarea unui Grup de Lucru care să susțină în perioada următoare (2012–2013) demersurile pentru continuitatea Programului Tineret în Acțiune 2014–2020.
Scop:Susținerea continuității, la nivel național și european, a finanțării din partea UE a activității specifice pentru tineret, în perioada 2014–2020, în acord cu prioritățile strategiilor asumate la nivel european.
Obiective:
· Crearea unui Grup de Lucru format din persoane cu expertiză relevantă în organizarea și susținerea campaniilor de advocacy în vederea realizării și desfășurării demersurilor de susținere, pe lângă toți actorii relevanți, a continutății Programului TiA în perioada 2014–2020;
· Mobilizarea segmentului de tineret al societății civile și a persoanelor direct interesate de problematica tineret pentru a asigura sustenabilitatea finanțării activității de tineret și a lucrului pentru tineret în perioada următoare;
· Introducerea pe agenda publică la nivel național a problemei finanțării și susținerii activităților pentru tineret și a muncii pentru tineret, în acord cu prioritățile asumate de România în calitate de Stat Membru UE, dar și la nivel național prin Programul de Guvernare.

Principalele activități în cadrul Grupului de Lucru:
· Dezvoltarea și susținerea campaniilor de lobby și advocacy la nivel național și european, pe lângă instituțiile publice abilitate în domeniu, membrii români ai Parlamentului European, organizații neguvernamentale de și pentru tineret, presă etc.;
· Dezvoltarea de acțiuni care să aducă în dezbatere publică problematica finanțării sustenabile a activității de tineret în România, și în special prin Programul Tineret în Acțiune (ex: mese rotunde, dezbateri publice, conferințe, seminarii etc.)
· Participarea la evenimente și activități cu scopul de a susține continuitatea unei linii de finanțare distincte la nivel european pentru problematica de tineret;
· Alte activități stabilite de comun acord în cadrul Gruoului de Lucru.

Cine poate face parte din Grupul Național de Lucru:
· Reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret din România cu experiență pe problematica de tineret și politici publice care vizează tinerii;
· Reprezentanți ai instituțiilor publice cu abilități pe problematica de tineret;
· Orice persoană direct interesată de problematica discutată și care are experiență relevantă în domeniul campaniilor de advocacy.

Alte aspecte importante:
· Consiliul Tineretului din România va asigura coordonarea Grupului și va pune la dispoziție spațiul desfășurării întâlnirilor, precum și alte resurse logistice, în limita posibilităților;
· Grupul va fi format din 5–7 persoane cu expertiză în problematica pentru tineret;
· Grupul se va întâlni în medie o dată pe săptămână, în funcție de volumul de lucru, iar disponibilitatea persoanelor de a participa la întâniri este un aspect important în selectarea acestora;
· Costurile de transport, cazare și masă pentru persoanele din afara Bucureștiului nu pot fi suportate de către CTR.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul în format Europass și o Scrisoare de susținere din partea organizației/instituției (dacă este cazul) la adresa office@ctr.ro până la data de 15 decembrie 2011 cu mențiunea „Aplicație Grup de Lucru-tineret”.

Vă stăm la dispoziție pentru oricare alte detalii!